Říjen v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 11. 2018

V říjnu jsme si v MŠ Bělíkova užili spoustu legrace.

Děti se už ve školce po prázdninách aklimatizovaly a tak začal čas si školku užívat. V prvním říjnovém týdnu jela třída veverek a zajíčků do ekocentra Střevlík. Předškolní děti měly program „Od jablíčka k moštu“, kde se učily lisovat jablíčka a následně vyrobit mošt. Mladší děti se podívaly, jak to vypadá u krtečka doma, jaké má kamarády a co jí. V dalším týdnu jela třída žabiček a berušek na stejné programy, aby jim to nebylo líto.

V polovině měsíce jsme pozvali rodiče na tvořivé podzimní odpoledne. Sice jsme se nesešli v hojném počtu, ale děti, rodiče i paní učitelky si to užili.

A protože je krásný barevný podzim, vymyslely paní učitelky Barevné pátky. Každý týden je jiná barvička. Spočívá to v tom, aby dítko přišlo v dané barvičce do školky – tričko, kalhoty nebo gumička do vlásků. Nejprve chodilo jen pár dětí, ale už si začínají zvykat.

Nejlepší akce pro tento měsíc byl Strašidelný pátek, který letos vyšel na Dušičky. Děti se převlékly do kostýmů. Někteří mrňouskové byli strašidelní, jiní měli kostýmy pohádkových postav. Samozřejmostí je, že za strašidla byly převlečené i paní učitelky. Celý den se byl ve znamení strašidel…cvičení, pracovní listy a hry.

Za kolektiv MŠ Bělíkova Kateřina Švejdová

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.