Dušičkové spaní na pracovišti ZŠ Purkyňova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 11. 2018

Minulý týden byl ve znamení dvou svátků. U nás v Čechách jsou od 10. století uznávané Dušičky, ale dětem je stále více bližší svátek převzatý z anglicky mluvících zemí Halloween.

Rozhodli jsme se proto oba svátky dětem přiblížit a prožít s nimi jejich tradice během Dušičkového spaní ve škole. Akce byla pro žáky dobrovolná, ale přesto se jí účastnilo asi 80 z celého 1. stupně. Někteří přišli dokonce v maskách duchů nebo jiných přízraků. Každá třída měla svůj pracovní i spací pokojíček ve své třídě, kde prožívali svůj první společný dušičkový večer a noc. Během večera si přiblížili tradice obou svátků, vyrobili různé lucerničky, duchy, pavouky a vydlabali dýně. Mezi činnostmi si zasoutěžili a večer se podívali na filmy: Ať žijí duchové nebo Casper. Na závěr všichni absolvovali stezku odvahy po budově školy a šlo se spát. Ráno se všichni společně nasnídali, popovídali si o snech z proběhlé noci, uklidili třídu a v 9 hodin odcházeli s rodiči domů. Myslíme, že se všem program líbil a těšíme se na další společnou noc, Noc s Andersenem 29. 3. 2019.

Učitelky 1. stupně ZŠ Purkyňova

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.