Veletrh vzdělávání Feduca 2018 je za námi!

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 10. 2018

Frýdlantský veletrh vzdělávání Feduca proběhl na naší škole v letošním roce již po osmé. Celkem se ve čtvrtek 4. října 2018 na veletrhu představilo 13 středních škol z Libereckého kraje, které zde prezentovaly své studijní programy. Možnosti získat informace o dalším studiu po ukončení základní školy využili nejen žáci, kteří v letošním školním roce povinnou školní docházku končí, ale i žáci z nižších ročníků. Celkem navštívilo veletrh 200 návštěvníků.

Děkujeme všem zúčastněným školám za jejich prezentace a těšíme se na 9. ročník v roce 2019.

Jaroslav Prášil

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.