Přijatí žáci do školní družiny

admin, 27. 6. 2018

Do školní družiny jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Žáci přijatí do školní družiny DDM docházející do školy Husova či Bělíkova mohou využívat ranní družinu na pracovišti, kam budou docházet do školy.

V případě dotazů mne kontaktujte na tel. 607 655 171 nebo na e-mailu: michaela.vilimovska@zsazusfrydlant.cz

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.