Hledání paroží jelení zvěře

admin, 15. 5. 2018

V neděli 29.4. 2018 se děti z kroužku Myslivosti a ochrany přírody účastnily v přezimovací obůrce Fojtka hledání shozů paroží jelení zvěře. V této obůrce se byly děti podívat začátkem března na jelení zvěř. Jeleni každý rok své paroží shazují a zase jim naroste nové. A právě v období dubna, kdy se děti byly do obůrky podívat znovu, bylo jejich cílem najít co nejvíce těchto shozů. V této době už jelení zvěř v obůrce nebyla, byla vypuštěna zpět do okolního prostředí. Najít shozy (parohy)  je někdy náročné, protože nejsou na zemí moc dobře vidět, někdy leží mezi větvemi, někdy mezi kůrou a starým listím. Je to takové dobrodružství, jako když se na podzim sbírají houby. Děti byly úspěšní a několik shozů se jim podařilo najít. Pokud by jste našli v přírodě paroží, např. při procházce lesem, je nutné vědět, že toto paroží Vám nepatří, patří myslivcům, tedy těm, kdo v té konkrétní honitbě vykonává myslivecké právo.

Vedoucí kroužku Zuzka Wudyová

Obora Fojtka hledání shozů paroží

Shozy paroží jelení zvěře

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.