Den Země

Mgr. Věra Dunajčíková, 1. 5. 2018

Česká republika je jedním ze 192 států světa, které si 22. dubna připomínají Den Země. Ani žáci z pracoviště Bělíkova nezůstali pozadu a tento významný den si připomněli projektovým vyučováním.

Velký dík patří páťákům, kteří si pro své mladší kamarády z 1. a 2. třídy připravili venku zábavnou trasu s několika stanovišti, kde plnili úkoly, poznávali rostliny a zvířata a naučili se leccos nového. V cíli byla pro každého připravená krásná medaile. Nakonec si děti zkusily zasadit semínko hrášku nebo fazole a v následujících dnech a týdnech budou pozorovat zázraky přírody 😮)

Třeťáci se zaměřili na třídění odpadu do správných kontejnerů, vyhledávali informace o Zemi v knížkách, řešili slovní úlohy s ekologickou tematikou a venku pak zapisovali, co by se Zemi líbilo a co ne. Také vytvořili krásný plakát, jak může každý z nás pomoci životnímu prostředí.

Ve středu dostali žáci 1. a 2. tříd celé školy krásný dárek ke Dni Země – divadelní představení v kině od společnosti Ekokom, kde si mimo jiné natrénovali správné třídění odpadu, a do svých tříd si odsud odnesli krásné barevné tašky na recyklaci.

Díky projektovým dnům se mezi dětmi zrodili noví ekologové, kteří sbírají odpadky cestou do školy, hlídají ve třídě, jestli někdo zbytečně neplýtvá vodou a zda všichni poctivě recyklují tetrapaky od školních mlíček. Doufejme, že jim to vydrží!

Za pracoviště Bělíkova

Zdeňka Kozlovská

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.