Dětská skupina pokračuje!

admin, 31. 3. 2018

V listopadu 2017 škola podala žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost.

Na konci února jsme obdrželi informaci, že na základě výběrového procesu byl projekt doporučen k podpoře!
Cílem naší žádosti bylo pokračování v rozšíření služeb péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
Projekt bude probíhat od 1. září 2018 do 31. 8. 2020 jako pokračování naší stávající Dětské skupiny Koťata za finanční podpory z ESF.
Maximálně způsobilé výdaje projektu jsou 2 274 978,- Kč s tím, že vlastní zdroj financí je jen 5%, tj. 113 748,- Kč.

Přihlášky do dětské skupiny a veškeré informace najdete na stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz nebo osobně na ředitelství školy.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.