Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně

admin, 1. 3. 2018

Každoročně pořádáme začátkem února školní kolo soutěže recitátorů. Zájem o recitační soutěž je mezi žáky veliký, a tak musí paní učitelky vybrat jenom tři nejlepší recitátory ze třídy. Ve školním kole si tedy porota poslechne téměř 50 básniček. Vybrat ty nejlépe zarecitované tedy opravdu není jednoduché.

Stejně tomu bylo i letos. Za každý ročník vybrala a diplomem odměnila porota 3 nejlepší recitátory. Ti úplně nejlepší budou naši školu reprezentovat na Okresní přehlídce dětských recitátorů, která se bude konat 9. 3. 2018 v DDM Větrník v Liberci. Budou to Kryštof Lenhart, Viktor Krásný, Tadeáš Brož, Dominik Červinka a Dora Brožová. Držme jim palce!

Mgr. Anna Chvojková

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.