Vědecký jarmark v Lomnici

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 7. 2. 2018

Žáci naší školy se již potřetí zúčatnili projektu „Vědecký jarmark“, jenž byl zaměřen na popularizaci vědy a techniky. Jarmark se uskutečnil ve dnech 26. – 27. 1. 2018 se ve Středisku volného času „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou. Součástí tohoto projektu byly i prezentace dovedností našich žáků, kteří navštěvují kroužek „Zábavná věda“, „Robotika“ a povinně volitelný předmět „Seminář z fyziky“.

Pokusy ze Zábavné vědy předvedli: Anička Jurkovičová (bublinkoví hadi), Anička Zralá (vírníčky), Anička Sechovská (Nenewtonská kapalina a inteligentní plastelína), Markétka Nováková (kouzelná trubička), Přemysl Holub (houkačka a vracející se plechovka) a Vojta Jelínek (Tantalův pohár).

Maruška Krúpová a Veronika Resslová z kroužku „Robotika“ prezentovaly stavebnici Fischertechnik projekty Světelná závora a Palivový článek.

Adam Kröner a Antonín Michoň, oba ze Semináře z fyziky, seznamovali účastníky s elektronickou stavebnicí Boffin 750 a venku odpalovali octové rakety.

Prezentace těchto žáků a žákyň měla velký úspěch, neboť návštěvníci měli možnost si tyto pokusy vyzkoušet a některé předměty sami vyrobit.

Všem aktérům za jejich odpovědný přístup a práci moc děkuji.

Šárka Stanková (vedoucí výpravy)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.