Projekt se zapojením rodilých mluvčí do výuky

admin, 5. 3. 2015

Koncem února se naše škola zapojila do projektu financovaného z EU a státního rozpočtu ČR, díky němuž se podařilo získat tři anglické rodilé mluvčí. Každé úterý tak u nás vyučují angličtinu Kamila z USA (na Purkyňově škole), Gabriela z Velké Británie (převážně na Bělíkově škole) a Danny z Velké Británie (na Husově škole). Programu, který by měl trvat až do června, se účastní žáci 3. – 9. ročníků, pro zaměstnance školy pak také probíhají odpolední kurzy.

Jednotlivé hodiny jsou uzpůsobeny věku a jazykovým možnostem žáků, jsou ale vedeny výhradně v anglickém jazyce. U menších dětí je někdy potřeba asistence českého učitele při vysvětlování některých aktivit, ale starší děti, i když se také snaží využít přítomnosti českého učitele a obrací se na něj občas během hodiny s otázkou či žádostí o radu, musí nakonec „plavat“ samy.   Učitelé druhého stupně totiž do výuky nijak nevstupují, jsou jen tichými pozorovateli. Pro žáky je to samozřejmě někdy těžké, ale výsledkem je příjemné zjištění, že „to jde“, a i přes počáteční obavy a nejistotu si velká část kluků a holek na konci hodiny může říct: „ Dokážu se domluvit a něco nového jsem se naučil.“

Ohlasy dětí i dospělých na hodiny Kamily, Gabriely a Dannyho jsou zatím velmi pozitivní, a tak věříme, že kromě nových zážitků a poznatků bude jejich působení na naší škole pro mnohé i motivací k dalšímu studiu angličtiny.

Lenka Richterová

IMG_1649 IMG_1664 IMG_1927

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.