Zápis do školy již proběhl…

admin, 16. 2. 2015

Ve středu 11.2. proběhl zápis dětí do 1.třídy. Zápisu se zúčastnilo celkem 108 dětí se svými rodiči. 9 dětí však přišlo již podruhé, po odkladu školní docházky si přišly vyzkoušet letošní zápis. Dalších 17 dětí zavítalo k zápisu z okolních obcí. Kolik dětí nakonec do školy opravdu nastoupí, je dnes ještě otázkou. Některým dětem je doporučován odklad školní docházky,  k jehož vyřízení ještě potřebují doporučení poradenského pracoviště a lékaře, a to může trvat až do zákonného termínu do 31.5.2015. Jisté však je , že chystáme jednu první třídu na pracovišti Bělíkova s výukou písma Comenia Script, které vyučujeme v naší škole již 6.rokem! Na každém pracovišti pak předpokládáme jednu třídu 1.třídy. V případě potřeby bude opět zřízena další třída s menším počtem žáků pro děti s poruchami učení či pro děti po odkladu a pro děti, které potřebují zaškolení v menším kolektivu. Rozhodnutí o přijetí dětí do školy bude vyvěšeno pod evidenčními čísly do konce měsíce února a umístění na jednotlivá pracoviště školy budeme rodičům zasílat po 31.5. společně s pozvánkou na schůzku rodičů v červnu . obrázek u zápisu - Kožáková Kristýna SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.