Implementace etické výchovy na 2.stupni naší školy

admin, 5. 2. 2014

V roce 2013 vypsalo MŠMT rozvojový program „Implementace etické výchovy do základních škol v roce 2013“. Rozvojový program zaměřený na etickou výchovu nás zaujal, proto jsme podali žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu. Náš projekt byl schválen a na jeho realizaci jsme získali finanční dotaci v hodnotě 45 500,-Kč. Realizace projektu proběhla v období od září do prosince roku 2013.

Hlavním cílem projektu Implementace etické výchovy na 2. stupni ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant bylo zkvalitnění vzdělávání na naší škole díky efektivnímu zavedení etické výchovy do výuky. Proškolení pedagogové 2. stupně se měli zaměřit na zavádění etické výchovy napříč předměty, a tím přispět ke změně klimatu v naší škole. K naplnění těchto cílů přispěly aktivity naplánované v projektu:

1.      DVPP:  Dvě vyučující ze základní školy v Husově ulici a dvě vyučující ze základní školy v Purkyňově ulici absolvovaly čtyřicetihodinový kurz DVPP „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“, které uspořádala Etická výchova, o.p.s. a Etické fórum, o.s. Dne 16. 12. 2013 se uskutečnilo setkání pedagogů 2. stupně, na kterém proškolené vyučující předaly ostatním učitelům základní informace ze seminářů a připravily si činnostní dílnu s aktivitami.

2.      Zakoupení učebnic a odborné literatury: Celkem bylo zakoupeno šedesát učebnice a čtyři metodické příručky pro učitele Etická výchova od Nakladatelství Fraus a odborné publikace, které se věnují aktivitám podporujícím prosociální chování.

3.      Inovace ŠVP: Očekávané výstupy Doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova RVP ZV byly zařazeny do ŠVP v létě roku 2013 v rámci úprav ŠVP spojených s inovací RVP. V rámci projektu se uskutečnilo několik konzultací s odborníkem, které poskytla Etická výchova, o.p.s. a Etické fórum, o.s., během kterých proběhla diskuze nad očekávanými výstupy ŠVP týkajících se etické výchovy a nad dalšími možnostmi zařazení etické výchovy do aktivit školy.

Díky projektu zařazujeme prvky etické výchovy do výuky častěji, u žáků podporujeme prosociální chování a zaměřujeme se na postupné osvojování jednotlivých sociálních dovedností. Naším cílem je dosáhnout s žáky co nejvyššího pomyslného schůdku Programu etické výchovy.

Mgr. Gabriela Hanzlová,

koordinátorka projektu

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.