Comenia Script – jaké je to písmo?

admin, 16. 1. 2014

  Nové psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a odpovídá potřebám současných písařů – dětí i dospělých   Je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, jež si písmo přizpůsobí.

Comenia Script podporuje individualitu dětí.

 

Charakteristika a výhody písma:

 

1) Jednoduchá velká abeceda. (Velká písmena současného spojeného psacího písma jsou později v běžném písemném projevu zjednodušována nebo nahrazována nápodobou tiskacích písmen.)

 

2) Písmo má volitelný sklon.

 

3) Napojování písmen je rovněž volitelné, nemusí být vůbec.

 

Napojování stylem přiřazování je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének –děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova. (Nedochází tedy tak často k zapomínání čárek a háčků).

 4) Jednodušší písmo může být snáze čitelné v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do Čech našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace.

 5) Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusí učit čtyři tvary k jedné hlásce, ale jen dva (velké a malé).

 6) Comenia Script má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což princip stávajícího písma neumožňuje. Písmo má i jednodušší variantu pro speciální účely (děti dysgrafické či tělesně nebo mentálně hendikepované).

 7) V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje.

 8) Někteří kritici říkají, že Comenia Script je oproti stávajícímu písmu pomalé. Toto písmo může být možná o něco pomalejší, ale je mnoho lidí, pro které je naopak pomalé spojené písmo. Hodnotíme-li však kvalitu písma, nespojené písmo vychází oproti spojenému jako lépe čitelné. Potvrzuje se to v písmu dětí i dospělých.

U Comenia Scriptu jde o kvalitu komunikace. Na první místo je postavena funkce písma – tedy písmo jako prostředek k dorozumění.

 

 Naše základní škola nabízí výuku písma Comenia Script.

 

Psaní písmem Comenia Script se bude v případě zájmu vyučovat v novém školním roce v 1. A na pracovišti školy v ulici Bělíkova.

 

 Nejčastější dotazy  (odpovídá Radana Lencová, autorka písma)

 

Jaké jsou tendence dnešních písařů?

 

Připadá mi, a potvrdilo se to i z mých výzkumů, že dnešní děti a dospělí raději používají zjednodušené formy psaní a komunikace vůbec. Tedy jiné než ty, které se učili povinně ve škole. Děti na základních školách velmi záhy opustí složité a spojované písmo, aby je nahradily svojí zjednodušenou formou, která se velmi blíží kurzivnímu písmu (tzn. nakloněné nespojené

 

písmo, kde se rozlišuje malá a velká abeceda). Mnoho dospělých – a dokonce už i děti – nepoužívají malou abecedu vůbec a píší jen velkými tiskacími písmeny.

 

 

 

Proč si myslíte, že děti už nemusí umět psát krasopisným písmem?

 

Je důležité, aby se děti naučili psát takovou formu písma, která jim bude v běžné písemné komunikaci dobře fungovat, tzn.prakticky a čitelně. Mám bohužel zkušenost, že tzv. „krásná“ psací předloha vycházející z krasopisných tvarů pak v praktickém životě jako čitelné písmo tolik nefunguje – obzvláště při rychlém psaní, a následkem toho si musí děti dříve či později své písmo změnit. Především zjednodušit tvary a přizpůsobit písmo celkově sami sobě – svým individuálním potřebám.

 

 

 

Vaše písmo je zjednodušené a každý si k němu může přidat něco svého. Nebude pak ale každé písmo osobité až do té míry, že bude pro ostatní nečitelné?

 

Jakýkoliv rukopis může být čitelný i nečitelný – záleží na tom, jaký má tvarový základ, a jak se mu věnujeme. Pokud je to psací vzor, který k zachování čitelnosti vyžaduje přesné napodobení a my ho v běžném nebo rychlém psaní opomíjíme, tak s ním v osobitém rukopise moc neuspějeme. Právě proto je základní tvar psacího písma „Comenia Script“ navržený tak, aby se jeho čitelný kód zachoval i při 1) rychlém psaní, 2) individuálním sklonu písma, 3) tvarových obměnách několika

 

písmen, 4) stylu přiřazování písmen, atd.

 

 

 

Kdo se podle vašeho nového písma učí psát?

 

Písmo bylo připraveno především pro děti na 1. stupni ZŠ, ale mohou se ho naučit psát i dospělí, kteří chtějí mít čitelnější rukopis.

 

Zároveň písmo doporučuji těm učitelům, kteří chtějí psaní Comenia Scriptem vyučovat. Užitečné určitě je, když se s dětmi učí psát zároveň i rodiče.

 

 

 

V čem je vaše písmo speciální?

 

Na písmu nic speciálního nevidím, sleduji jen přirozené grafické tendence dětí i dospělých.Toto písmo je jednoduché, a tím vlastně obyčejné, vycházím například z toho, co se děti naučí sami před vstupem do školy (velké tiskací písmo) a na tuto schopnost dál navazují. Pracují pak s malou abecedou, tvarovými variantami písmen, individuálním sklonem atd.

 

 

 

Jak je to u tohoto písma s učebnicemi? Neplete to nějak děti, když se v nich objevuje staré psací písmo, nebo stačí jen upozornit, že my se učíme psát jinak?

 

Společně s výukou písma Comenia Script lze používat i slabikář, který obsahuje vázané písmo. Používal se i během pilotního ověřování. Je třeba na to žáky upozornit, například ze se jedná o písmo které se učí jejich spolužáci nebo se jej učili rodiče, a že se stále používá. To, že se s písmem takto seznámí, má své výhody – naučí se toto písmo postupně přečíst.

 

Toto je samozřejmě i náplní výuky písma Comenia Script, ale až později, až si žáci plně osvojí psaní písmem Comenia Script. V tomto úkolu se ale postupuje individuálně, dle schopností žáka.

 

 

 

Podepisování dětí na úřadech – mohou používat podpis v písmu Comenia Script, který se naučily?

 

Právní předpisy neupravují, co je třeba rozumět podpisem, ani nestanoví jeho formální náležitosti. Podpis je zpravidla součástí právního úkonu provedeného v písemné formě a je podmínkou jeho platnosti – podle ust. § 40 odst.3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, platí, že písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou.

 

V současné době už by na žádném úřadu nemělo dojít k „vynucování“ spojeného podpisu.

Mgr. Anna Chvojková

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.