INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ K TESTOVÁNÍ A K PODMÍNKÁM PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě oficiálních metodických pokynů MŠMT a mimořádných opatření MZ k návratu dětí a žáků do škol, k testování dětí a žáků ve školách, organizaci prezenčního vzdělávání a bezpečnostních a hygienických pravidlech, které jsou pro školu závazné, Vám zasíláme následující informace k provozu jednotlivých pracovišť školy od pondělí 12. dubna 2021.


Celou zprávu ve formátu .pdf ke stažení a tisku máte k dispozici zde

Informace pro rodiče žáků ZŠ k testování a provozu školy od pondělí 12. 4. 2021


Provoz základní školy

Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník)

Organizace prezenční výuky

Organizace testování žáků

Žák se testování neúčastní

Výjimky z povinného testování

Žáci 2. stupně ZŠ (6. – 9. ročník)

Provoz všech pracovišť ZŠ se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly platnými pro provoz škol a školských zařízení.


Provoz školní družiny

Školní družina bude pro žáky v provozu od pondělí 12. 4. 2021 pouze pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ. Provoz školní družiny bude každý pracovní den od 6:00 do 7:40 a od 11:40 do 16:30 hodin.

Podmínky účasti ve školní družině

Provoz všech pracovišť ŠD se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly platnými pro provoz škol a školských zařízení.


Školní stravování

Pro všechna pracoviště školního stravování platí bezpečnostní a hygienická pravidla vydaná pro provoz těchto zařízení.


Provoz ZUŠ

Provoz pracoviště ZUŠ se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly.


Provoz DDM

V rámci individuálních konzultací nemusí děti, žáci a doprovázející zákonní zástupci absolvovat test na Covid-19.


Níže najdete informační materiály MŠMT k podmínkám a průběhu testování dětí v MŠ a žáků v ZŠ.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21


Podrobné informace k testování dětí v MŠ a žáků v ZŠ najdete také  na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice

K dispozici je rovněž krátké instruktážní video MŠMT zachycující průběh testování žáků v ZŠ. Postup je ale u dětí v MŠ podobný.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


V případě jakýchkoliv dotazů k provozu školy od pondělí 12. 4. 2021 se můžete obracet na na ředitele školy.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.