INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ K TESTOVÁNÍ A PODMÍNKÁM PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě oficiálních metodických pokynů MŠMT a mimořádných opatření MZ k návratu dětí a žáků do škol, k testování dětí a žáků ve školách, organizaci prezenčního vzdělávání a bezpečnostních a hygienických pravidlech, které jsou pro školu závazné, Vám zasíláme následující informace k provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy Frýdlant od pondělí 12. dubna 2021.


Celou zprávu ve formátu .pdf ke stažení a tisku máte k dispozici zde

Informace pro rodiče dětí k testování a provozu MŠ od 12. 4. 2021


Provoz mateřské školy

Do mateřské školy k prezenčnímu vzdělávání nastoupí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci). Vzdělávání bude probíhat v homogenních skupinách v maximálním počtu 15 dětí. Otevřena budou všechna pracoviště MŠ Frýdlant. Provozní doba bude od 6:00 do 16:30 hodin na všech pracovištích MŠ.

Podmínky pro účast na prezenční výuce dítěte v mateřské škole

Testování dětí

Dítě se testování neúčastní

Výjimky z povinného testování

Provoz všech pracovišť MŠ se řídí bezpečnostními a hygienickými pravidly platnými pro provoz škol a školských zařízení.


Níže najdete informační materiály MŠMT k podmínkám a průběhu testování dětí v MŠ a žáků v ZŠ.

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21


Podrobné informace k testování dětí v MŠ a žáků v ZŠ najdete také  na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice

K dispozici je rovněž krátké instruktážní video MŠMT zachycující průběh testování žáků v ZŠ. Postup je ale u dětí v MŠ podobný.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


V případě jakýchkoliv dotazů k provozu mateřské školy od pondělí 12. 4. 2021 se můžete obracet na učitelky MŠ nebo na ředitele školy.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.