INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ FRÝDLANT A K ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 3. 2021

Vážení rodiče,

níže Vám představujeme podrobné informace k distančnímu vzdělávání a k nabídce odběru obědů pro děti z MŠ za dotovanou cenu.

Celý dokument ke stažení najdete zde .


A.     Distanční vzdělávání

·        Distanční vzdělávání je podle § 184a školského zákona povinné pro všechny děti, které navštěvují mateřskou školu v posledním roce před zahájením povinné       školní docházky. Mladších dětí se povinné předškolní vzdělávání netýká.

·        Distanční vzdělávání bude realizováno po celou dobu nařízeného uzavření mateřské školy. Na základě usnesení vlády ČR o krizovém opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 jsou školy a školská zařízení zatím uzavřené od 1. do 21. 3. 2021.

·         Mateřská škola Frýdlant bude vzhledem k aktuálním podmínkám a možnostem školy organizovat distanční vzdělávání tzv. off-line formou.

·         Zadávání aktivit tedy neprobíhá živě přes internet, ale v písemné podobě ve formě připravených  praktických úkolů, tipů  na společné aktivity dětí a rodičů             v domácím prostředí, pracovních listů apod. Jde o náměty na společné tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, poslech hudby, zpěv písní apod.

·         Materiály pro distanční vzdělávání na následující týden jsou rodičům vydávány na jednotlivých pracovištích mateřské školy každé úterý od 12:00 do 16:30               hodin. V uvedeném termínu je možné využít také individuální osobní konzultace s učitelkami MŠ.

·         Distanční vzdělávání dětí v MŠ Frýdlant je realizováno v souladu s metodickým doporučením MŠMT ze dne 1. 3. 2021.

·         Případné dotazy Vám rády zodpoví vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť MŠ Frýdlant (MŠ Bělíkova a MŠ Sídlištní – Mirka Balášová, tel. 607 623 998; MŠ            Jiráskova – Michaela Fiedlerová, DiS., tel. 722 680 818).


B.      Stravování

·         Mateřská škola Frýdlant nabízí v době jejího nařízeného uzavření zajištění stravování pro všechny děti, které jsou přihlášené do MŠ a jejichž zákonní zástupci    projeví o odběr obědů zájem.

·         V tuto chvíli mají všechny děti od 1. 3. až do 21. 3. 2021 obědy automaticky odhlášené.

·         Obědy pro děti za dotovanou cenu mohou zákonní zástupci odebírat jako jídlo s sebou do vlastních jídlonosičů. Pro jedno dítě je možné odebrat 1 dotovaný oběd  denně.

·         Výdej objednaných obědů do vlastních jídlonosičů bude probíhat každý všední den od 11:45 do 12:15 hodin na pracovišti MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant.

·         Zájemci o odběr obědů se mohou hlásit u vedoucí školního stravování MŠ, paní Dany Hančarové, na telefonu 602 487 252, a to v pracovních dnech mezi 6.30 a    14. hodinou.

·         Odběr obědů je možný od pondělí 8. 3. 2021. V případě, že nebude objednaný oběd v určený den odebrán, bude zákonnému zástupci účtována plná cena oběda.

·         Rodičům dětí, které navštěvují MŠ Sídlištní, budou objednané obědy hrazeny z pravidelných měsíčních plateb. Rodiče dětí z MŠ Bělíkova a MŠ Jiráskova mohou z technických důvodů hradit objednané obědy pouze v hotovosti u vedoucí školního stravování MŠ na konci určeného období (po 21. 3. 2021, nebude-li určeno                 jinak).

·         Cena oběda: dítě 3-6 let 22,- Kč; dítě 7 let a starší 23,- Kč.

·         V případě jakýchkoliv dotazů k objednání obědů a školnímu stravování v MŠ obecně se můžete obrátit na paní Danu Hančarovou na výše uvedeném telefonním čísle.


Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.