Děti ze třídy Zajíčků MŠ Bělíkova se připojily k projektu „Sběr Valentýnek pro seniory v domovech“

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 2. 2021

Nedávno jsme byly osloveny paní Martinou Čulagovou, která nám nabídla, zda bychom se s dětmi nechtěly zapojit do projektu „sběr Valentýnek pro seniory v domovech“. Nabídka nás okamžitě nadchla. Myslíme si, že propojení těchto dvou světů je krásnou myšlenkou. Vždyť právě svět dětí a seniorů si je velmi podobný.

Když přijdeme na svět, jsme odkázáni na rodiče, kteří nás zahrnují tak potřebnou láskou. Chrání nás, učí novým věcem, nade vše nás milují. Pak přijde období, kdy se od rodičů odpoutáme, začínáme žít vlastní život a zakládáme své rodiny. Mnohdy si neuvědomujeme, jak ten čas letí a jak je strašně důležité vracet rodičům lásku. Je velmi smutné, když milující rodič zestárne a zjistí, že jeho láska není opětována. Důvody mohou být různé.

Senioři, stejně jako děti, jsou odkázáni na naši péči a potřebují být zahrnováni láskou. Dalo by se říci, že se stávají opět dětmi, kteří jsou závislí právě na nás. Proto, když se naskytla příležitost dát najevo lásku seniorům, neváhaly jsme a pustily jsme se s dětmi do výroby přáníček. Děti se u toho báječně bavily a jejich fantazii se meze nekladly. Díky tomu vznikla krásná pestrá přáníčka, která byla doplněna ručně psaným citátem: „Setkávejte se vždy s úsměvem, neboť úsměv je začátkem lásky“. Všechna přáníčka jsou navíc podepsána, a tak si každá babička či dědeček mohou přečíst, kdo přáníčko vytvořil. Zda je to Kryštof, kterému je 5 let, šestiletá Liduška nebo Kristýnka, které jsou 3 roky. Tímto jsou přáníčka více osobní. Podařilo se nám s dětmi vytvořit 77 přáníček. Doufáme, že zahřejí u srdce právě ty, kteří si to dle našeho názoru  zaslouží nejvíce.

Marie Doleželová a Romana Zahálková

MŠ Bělíkova, třída Zajíčků

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.