VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VE TŘÍDĚ VEVEREK NA PRACOVIŠTI MŠ BĚLÍKOVA, FRÝDLANT

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 2. 2021

Vážení rodiče,

od středy 3. 2. 2021 jsme s pracovníky KHS LK řešili výskyt onemocnění COVID-19 u jednoho z dětí ve třídě Veverek na pracovišti MŠ Bělíkova, Frýdlant. Na základě provedeného šetření nařídili pracovníci KHS LK povinnou karanténu 3 dětem z uvedené třídy.

Třída Veverek zůstává nadále otevřená v běžném provozu pro děti, u kterých nebyly šetřením KHS LK zjištěny důvody pro nařízení karantény. Opatření se netýká také žádného ze zaměstnanců MŠ.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.