ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zajišťuje od jara 2020 péči o děti příslušníků služeb IZS a dalších vybraných profesí.

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 1. 2021

Naše škola zajišťuje na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje již od jara 2020 vždy v době  trvání nouzového stavu péči o děti příslušníků IZS a dalších vybraných profesí z frýdlantského výběžku. Péče je určena pro děti ve věku od 3 do 13 let a je poskytována každý všední den od 6:00 do 20:00 hodin na našem pracovišti domu dětí a mládeže.

Prostory školní družiny v 1. patře DDM jsme připravili pro tyto účely tak, aby byla dodržena všechna hygienická opatření. Obědy pro děti jsou zajištěny na našem pracovišti mateřské školy v Sídlištní ulici. S dětmi v průběhu celého dne pracují vychovatelky školních družin spolu s asistentkami pedagoga. O mladší děti jsou v případě potřeby připraveny pečovat paní učitelky z mateřské školy.

Na jaře 2020, v době uzavření škol, využívalo nabídky péče 6 dětí. V tomto období se o děti staraly paní vychovatelky, pro děti si připravily různé výtvarné a pracovní činnosti, hrály s dětmi stolní hry a využívaly zahradu DDM.

V září 2020, kdy byla distanční výuka schválena jako povinná, jsme zajistili technické vybavení pro online výuku žáků. Dům dětí a mládeže jsme vybavili dostatečným počtem tabletů a sluchátek. K dispozici jsme měli celý dům dětí a mládeže tak, aby žáci měli dostatečný prostor pro výuku a vzájemně se nerušili. Paní vychovatelky dopoledne pomáhaly žákům s distanční výukou, odpoledne si pro ně připravily různé volnočasové aktivity. V rámci výtvarných činností žáci vytvořili obrázky na téma „Zima a Vánoce ve Frýdlantě“ a vybrané obrázky využilo Město Frýdlant na titulní stránku Frýdlantského zpravodaje a na svoje novoroční přání pro rok 2021. Od října do prosince využilo našich služeb 30 dětí z 1. až 8. ročníku základní školy. V těchto dnech dochází do domu dětí a mládeže  aktuálně 15 žáků.

Jsme rádi, že i my můžeme v této nelehké době alespoň trochu pomoci našim zdravotníkům, policistům, hasičům, příslušníkům Armády ČR a dalším pracovníkům, kteří zajišťují nezbytnou a náročnou péči o naše nejbližší v krizových situacích.

Za pracovníky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant napsala Marcela Fialová

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.