OD 18. DO 22. 1. 2021 ZŮSTANE KVŮLI POTVRZENÉMU VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 UZAVŘENÁ TŘÍDA OPIČEK NA PRACOVIŠTI MŠ SÍDLIŠTNÍ, FRÝDLANT.

Mgr. Petr Kozlovský, 17. 1. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 18. do pátku 22. 1. 2021 bude z důvodu potvrzeného výskytu onemocnění COVID-19 u jednoho z dětí uzavřena třída Opiček pracoviště MŠ Sídlištní Frýdlant. Bude se tak bohužel jednat již o druhé uzavření této třídy za poslední dva měsíce.

V nařízené karanténě bude muset zůstat 17 dětí a jedna pracovnice MŠ z uvedené třídy. Ve čtvrtek 21. 1. 2021 bude provedeno hromadné testování.

Všechny ostatní třídy pracoviště MŠ Sídlištní, pracoviště MŠ Frýdlant a Dětská skupina Koťata fungují bez omezení a v běžném režimu.

O přesném postupu, případné karanténě a testování dětí, žáků a zaměstanců školy ve všech případech výskytu onemocnění COVID-19 ve škole rozhoduje výhradně Krajská hygienická stanice LK. Škola s hygieniky od začátku pandemie úzce spolupracuje, ale nemá pravomoc ovlivňovat závěry jednotlivých šetření a přijatá opatření.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice řešení případů výskytu onemocnění COVID-19 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206. Nebo můžete kontaktovat přímo pracovníky KHS LK na telefonu 485 253 153.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.