OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021 PŘECHÁZEJÍ VŠICHNI ŽÁCI ZŠ, KROMĚ ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKU, NA DISTANČNÍ VÝUKU.

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 12. 2020

AKTUALIZACE 28. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 přechází od pondělí 4. 1. 2021 většina žáků ZŠ na distanční formu výuky.

Níže uvádíme podrobné organizační informace. Ke stažení najdete celý text zde .

Žáci 1. a 2. ročníku

Ve škole platí pro žáky i nadále výšená bezpečnostní opatření a pravidla:


Žáci 3. až 9. ročníku ZŠ

Školní jídelna pracoviště ZŠ Bělíkova od 13:00 do 13:15 hodin,

Školní jídelna pracoviště ZŠ Husova (v ulici Školní)  od 13:00 do 13:30 hodin,

Školní jídelna pracoviště ZŠ Purkyňova od 13:00 do 13:30 hodin.


Provoz Domu dětí a mládeže Frýdlant, ZUŠ Frýdlant


Provoz mateřské školy a Dětské skupiny Koťata

V případě jakýchkoliv dotazů k výuce od 4. 1. 2021 se, prosím, obracejte na konkrétní učitele, a to nejlépe e-mailem ve formátu jmeno.prijmeni@zsazusfrydlant.cz.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy23. 12. 2020

Vážení rodiče,

ministr školství dnes na Twitteru a FB oznámil, že od pondělí 4. 1. 2021 přejdou školy a školská zařízení do 5. stupně systému PES.

V praxi to bude znamenat návrat k distanční výuce žáků 3. – 9. ročníku ZŠ. Pouze žáci 1. a 2. ročníku se budou moci nadále vzdělávat prezenčně ve škole.

Školní družina bude v provozu pouze pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku.

Zájmové kroužky DDM Frýdlant budou do odvolání zrušené.

ZUŠ Frýdlant bude výuku většiny svých studijních zaměření realizovat distančně. Výuka některých studijních zaměření nebude realizována vůbec (sborový zpěv, hudební nauka, přípravka).

Všechna pracoviště mateřské školy a Dětská skupina Koťata by měly fungovat v běžném režimu.


Výše uvedené informace čerpají z oficiální tabulky PES pro školství. Podrobné informace k organizaci výuky a služeb spojených se vzděláváním Vašich dětí v naší škole Vám zašlou třídní učitelé v průběhu posledního prosincového týdne.

Informace k ošetřovnému zatím nebyly ze strany MPSV zveřejněny. Dá se ale předpokládat, že o ošetřovné bude možné žádat stejně jako v předchozích případech.

Pokud budete mít k výše uvedeným informacím jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

Přeji Vám klidné vánoční svátky!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.