Změny v přijímacím řízení ke vzdělávání na střední škole ve školním roce 2021/2022

Mgr. Petr Kozlovský, 6. 12. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

na základě epidemiologické situace dojde ve školním roce 2020/2021 dle sdělení MŠMT k následujícím změnám v přijímacím řízení do prvních ročníků středních škol. Kompletní informace ke stažení najdete zde.


Umělecké obory s talentovou zkouškou:

Čtyřleté obory:

Víceletá gymnázia:


Doporučujme Vám pravidelně sledovat webové stránky vybrané střední školy, na kterých budou ředitelé zveřejňovat aktuální informace k přijímacímu řízení ke studiu na dané škole pro příští školní rok (2021/2022).

Předvyplněné přihlášky ke studiu na střední škole budou žákům končícím povinnou školní docházku nebo žákům, kteří se budou hlásit ke studiu na víceletém gymnáziu předány, na začátku měsíce února 2021.

V případě dotazů se můžete obracet na výchovné poradce Mgr. Renátu Hošovou (pracoviště Husova) a Ing. Jaroslav Prášil (pracoviště Purkyňova).

Důležité odkazy:

www.edulk.cz

cermat.cz


Harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Měsíc

Den

Činnost

Listopad 2020

do 30. 11.

Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Leden 2021

4. 1. – 31. 1.

Talentové zkoušky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou

4. 1. – 31. 3.

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

4. 1. – 31. 1.

Talentové zkoušky na konzervatoři

do 31. 1.

Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou obdrží zápisový lístek

do 31. 1.

Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení

Únor 2021

5. 2. – 15. 2.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou

Březen 2021

do 1. 3.

Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

do 8. 3.

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si toto ředitel školy vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňující dálkový přístup

do 15. 3.

Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky obdrží zápisový lístek

Duben 2021

do 5. 4.

Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

12. 4. – 28. 4.

Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány

22. 4. – 30. 4.

Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány

12. 4. a 13. 4.

Konání JPZ do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou

14. 4. a 15. 4.

Konání JPZ do víceletých gymnázií

do 30. 4.

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících JPZ

Květen 2021

12. 5. a 13. 5.

Náhradní termín konání JPZ

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.