Workshop pro děti z MŠ v nově vybudované přírodovědné učebně

Marcela Fialová, 3. 12. 2020

Ve středu 11.11.2020 se paní učitelky s dětmi z mateřské školy v ulici Jiráskova podívaly do nově vybudované přírodovědné učebny v budově ZŠ Husova. Ta byla zřízena v rámci projektu města Frýdlant číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_063/0003911 „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“.

Workshop pro děti vedla paní Marcela Fialová a Kateřina Svobodová. Ukázky modelů z různých stavebnic připravili žáci naší školy, kteří chodili na kroužek Malí šikulové a Základy robotiky. Děti viděly a vyzkoušely dálkově ovládaný model autíčka z Lega, seznámily se s ozoboty a zkusily jejich programování pomocí barevných čar.

                                                                              

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.