Nescházíme se ve škole, ale nezahálíme…

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 11. 2020

9. ročník Projektu 72 hodin, tedy hodin, ve kterých věnujeme část svého času pomoci lidem, přírodě a místu, kde žijeme, byl letos vyhlášen na 16. – 18. října. Všechny třídy pracoviště ZŠ Bělíkova se do projektu již tradičně přihlásily a každý kolektiv vymyslel svůj vlastní projekt pomoci. Realizace projektů však byla letos v určených dnech problematická, vzhledem k nemožnosti se společně k práci sejít. Přesto se některé projekty podařilo uskutečnit.

Třída 3. A stihla uspořádat sbírku dobrot pro pejsky z útulku v Hajništi. Majiteli útulku vše předala paní učitelka, i když bohužel bez přítomnosti dětí ze zapojené třídy. Prvňáci z 1. B zase využívají dnů, kdy jsou neplánovaně doma, k nasbírání lesních plodů pro zvěř.

Děti z 1. A chtěly vybudovat na školní zahradě „Ještěrkovník“, tedy zimní útočiště pro ještěrky a hmyz. To se nepodařilo, ale splnily v rámci projektu jednu z výzev: „72 hodin dělání radosti“. Každé dítě si vymyslelo a realizovalo nejméně 3 činy, kterými udělalo někomu radost. Nejvíc radostí děti dělaly svým nejbližším – vyráběly přáníčka, knížky, obrázky či dárečky, kterými obdarovaly někoho ze svého okolí. Také ale sbíraly lesní plody pro zvěř, pomáhaly s venčením pejsků, samostatně uklízely, pracovaly na zahradě… Rodiče pak dětem splnění výzvy potvrdili a často přiložili i důkazní fotografie. A tak žáci 1. A již získali Certifikát o splnění Výzvy v rámci projektu 72 hodin.

Ostatní třídy se do realizace svých projektů pustí, až se zase sejdeme ve škole. Nejde přece o to, kdy pomáháme, ale že pro lidi a přírodu ve svém okolí něco dobrého uděláme.

A jak pracuje v této nezvyklé situaci žákovský parlament Masarykovci?

Nejdříve jsme trochu tápali, jak by mohl parlament pracovat v situaci, kdy se nemůžeme potkávat na svých pravidelných schůzkách. Ale pak nás napadlo, že stejně, jako probíhá online výuka, můžeme se sejít i my, ač jsme z různých tříd. Hned na naší první online schůzce jsme společně vymysleli veselou, barevnou akci, ke které nás motivovaly stesky spolužáků, že je jim doma smutno a raději by chodili do školy. A tak jsme vyhlásili „Mašličkovou výzvu“. Každý, komu se už stýská po škole, pověsí stužku se svým jménem a třídou na branku školy. My parlamenťáci pravidelně mašle počítáme. Až se sejdeme ve škole, vyhlásíme, která třída se do školy nejvíc těšila. A protože ještě nějakou dobu nebudeme mít možnost se scházet, naše online schůzky budou pokračovat. Jsme totiž moc rádi, že alespoň takto máme možnost se vidět, vzájemně se obohacovat a spolupracovat.

Za kolektiv pedagogů a žáků pracoviště ZŠ Bělíkova Mgr. Anna Chvojková

 

smart

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.