INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY OD STŘEDY 18. LISTOPADU 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 11. 2020

Vážení rodiče,

s nástupem žáků 1. a 2. ročníku do školy od středy 18. 11. 2020 se mění časy výdeje obědů ve školní jídelně.

Přihlášení žáci 1. a 2. ročníku budou s paní učitelkou chodit na obědy po skončení výuky do jídelny na svém pracovišti.

– Obědy mají přihlášení prvňáčci a druháčci automaticky přihlášené v systému (oběd č. 1).

– Žáci plnící distanční výuku si mohou obědy i nadále objednávat a vyzvedávat ve Školní jídelně Frýdlant v ulici Školní.

– Nově budou obědy těmto žákům vydávány každý všední den od 13:00 do 13:30 hodin.

– Výdej je možný i do vlastních jídlonosičů.

– V jídelně je v době výdeje obědů zajištěn pedagogický dohled.

V případě jakýchkoliv dotazů k objednávaní nebo odhlašování obědů se, prosím, obracejte na pracovníky Školní jídelny Frýdlant na telefon 482 312 235 nebo na e-mail skolni.jidelna@mesto-frydlant.cz

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.