MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD STŘEDY 14. 10. 2020 DO NEDĚLE 1. 11. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 10. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OD STŘEDY 14. 10. 2020 PŘECHÁZEJÍ VŠICHNI ŽÁCI ŠKOLY NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

vláda ČR včera večer schválila další mimořádná opatření, která se dotknou provozu škol a školských zařízení na období od středy 14. 10 do neděle 1. 11. 2020.

Jedná se o tato opatření:

– Žáci 1. a 2. stupně ZŠ přecházejí na distanční výuku. Budou se tedy učit na dálku z domova.

– Uzavřena bude pro žáky 1. stupně ZŠ také školní družina.

– Pro žáky bude v souladu se stanoviskem KÚ LK uzavřena také školní jídelna. Odběr obědů je možný pouze po předchozí dohodě s pracovníky ŠJ Frýdlant za plnou nedotovanou cenu.

– Distanční výuka se týká v plném rozsahu i žáků ZUŠ.

– Uzavřený zůstává DDM Frýdlant.

– Provoz Dětské skupiny Koťata a všech pracovišť mateřské školy zůstává beze změn.

– MŠMT vyhlásilo na pondělí 26. a úterý 27. 10. 2020 dva volné dny. Tyto dny volna předcházejí státnímu svátku a podzimním prázdninám. V tomto týdnu nebude probíhat distatční výuka a nebude zajišťována péče o děti ve školní družině. Žáci by měli do školy nastoupit v pondělí 2. listopadu 2020.

Více informací najdete na webových stránkách MŠMT.

Rodiče žáků mladších 10 let (do 9,99 let) budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60% vyměřovacího denního základu. V tuto chvíli zatím chybí oficiální informace o způsobu potvrzování žádostí o OČR. Jakmile MPSV tyto informace zveřejní, budeme Vás informovat.

Informace k průběhu a organizaci výuky na dálku Vám zašleme v průběhu dnešního dne.

Pevně věřím, že se nám společně podaří tuto nelehkou situaci úspěšně zvládnout! V případě jakýkoliv dotazů nebo připomínek mě neváhejte kontaktovat.

Přeji Vám pokud možno klidné dny a pevné zdraví!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.