AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZMĚNÁM VE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT OD PONDĚLÍ 5. 10. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nařízení KHS LK ze dne 1. 10. 2020 platí od pondělí 5. 10. do neděle 18. 10. 2020 pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji následující omezení:

  • Při výuce hudební výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ je zakázán zpěv. Výuka bude věnována teoretické přípravě žáků, práci s hudebními ukázkami apod.

  • Výuka tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ bude dočasně nahrazena jinými venkovními aktivitami, např. vycházkami. Výuka Tv na 1. stupni ZŠ zůstává beze změn.

  • Sportovní kroužky pořádané DDM Frýdlant zahájí svoji činnost až od pondělí 19. 10. 2020, pokud příslušné orgány nestanoví jinak.

  • Výuka sborového zpěvu a individuální výuka zpěvu v ZUŠ bude dočasně nahrazena teoretickou přípravou žáků. Ostatní obory ZUŠ budou realizovat výuku beze změn a omezení.

Provoz mateřské školy a Dětské skupiny Koťata se nemění.

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.