DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZAČNE V ZŠ FRÝDLANT NEJDŘÍVE VE STŘEDU 9. 9. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 29. 8. 2020

Vážení rodiče,

z preventivně-bezpečnostních důvodů bude školní rok 2020/2021 na pracovištích ZŠ Frýdlant zahájen nejdříve ve středu 9. září 2020.


Důvodem tohoto preventivního opatření je kontakt několika pracovníků základní školy se zaměstnancem školy, který má pozitivní test na nový typ koronaviru Covid-19. Jedná se o osobu, která nemá trvalé bydliště na území města Frýdlant.

Uzavření se týká pouze pracovišť základní školy, tedy pracovišť v ulicích Purkyňova, Husova a Bělíkova, včetně školních družin.

Uzavření se netýká se mateřských škol, dětské skupiny Koťata ani pracoviště základní umělecké školy.

Do středy 9. září 2020 nebude tedy bohužel možné zajistit péči o mladší děti ve školní družině.  Do otevření školy nebude zajištěna ani strava žáků ve školní jídelně.

Vedení školy velice úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a řídí se jejími doporučeními. Všechny kroky jsou konzultovány také se zřizovatelem.

V následujících dnech proběhne testování vybraných pracovníků školy na Covid-19. Na základě výsledků testů pak Krajská hygienická stanice LK rozhodne o dalším postupu. Předpokládaný termín otevření školy je ve středu 9. září 2020.

Další aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách a Facebookové stránce školy.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského (tel. 602 443 206) a zástupce ředitele školy Ing. Jaroslava Prášila (tel. 731 191 524).

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.