PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Mgr. Petr Kozlovský, 26. 8. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na stále trvající riziko šíření nemoci COVID-19 vydalo MŠMT dne 17. 8. 2020 manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021. Na jeho základě budou ve škole od 1. 9. 2020 platit na pracovištích MŠ, ZŠ, ŠD, DDM a ZUŠ následující pravidla a organizační opatření. Jejich dodržování je důležitým předpokladem prevence šíření infekčních onemocnění ve škole i mimo ni.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

STANDARDY ÚKLIDU A VYBAVENÍ ŠKOLY DESINFEKCÍ A OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY


V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedeným informacím a pravidlům se můžete obrátit na vedoucího pracovníka příslušného pracoviště nebo na ředitele školy.

Předem děkuji Vám všem, že budete důsledně výše uvedená pravidla a pokyny dodržovat.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.