Informace k úplatě za zájmové vzdělávání v ŠD a DDM Frýdlant za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Mgr. Petr Kozlovský, 19. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s nařízeným uzavřením školní družiny v době od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020 a domu dětí a mládeže od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020 Vás informujeme o způsobu vrácení poměrné části úplaty za zájmové vzdělávání za období, kdy v uvedených školských zařízeních nebyly poskytovány školské služby.

Školní družina

Zákonným zástupcům zapsaných žáků budou vráceny platby za 2 měsíce, tedy 300,- Kč. Vrácení proběhne formou snížení platby za školní družinu na příští období, tedy na 1. pololetí školního roku 2020/2021. Rodiče, jejichž dítě nebude do školní družiny od nového školního roku přihlášeno, budou moci v září 2020 požádat o vrácení výše uvedené částky. Podmínkou bude vyplnění žádosti o vrácení poměrné části školného s uvedením bankovního spojení, na které budou vrácené finanční prostředky převedeny. Formulář žádosti zveřejníme na webových stránkách školy na začátku září 2020.

 

Dům dětí a mládeže

Zájmové kroužky budou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 účastníkům poskytovány jako kompenzace za období uzavření DDM až do pátku 26. 6. 2020, tedy o měsíc déle, než obvykle. Účastníkům zájmového vzdělávání, kteří na kroužky v době před a po uzavření DDM chodili, nebude tedy poměrná část úplata za zájmové vzdělávání vracena.

Přihlášeným účastníkům, kteří na zájmové kroužky pořádané DDM Frýdlant nechodili ze zdravotních a jiných důvodů ve 2. pololetí vůbec, bude vráceno 50% z ceny zájmového kroužku. Vrácení  proběhne formou snížení platby za kroužek na příští období, tedy na 1. pololetí školního roku 2020/2021. Rodiče, jejichž dítě nebude do žádného zájmového kroužku v DDM Frýdlant od nového školního roku přihlášeno, budou moci v září 2020 požádat o vrácení uvedené částky. Formulář žádosti zveřejníme na webových stránkách školy na začátku září 2020.

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.