Informace k úplatě za vzdělávání v ZUŠ za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Mgr. Petr Kozlovský, 19. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že ve většině vyučovaných uměleckých oborů ZUŠ Frýdlant probíhala v době od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020 distanční výuka žáků na dálku, se v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,  a dle stanoviska MŠMT úplata za vzdělávání v ZUŠ za uvedené období nevrací.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.