Informace k vydávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 6. 2020

Aktualizace 17. 6. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ ČR vám budou moci třídní učitelé předat vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 obdobně, jak je tomu každý rok.

Pokud si žák nebo jeho zákonný zástupce nebude moci převzít vysvědčení v uvedeném řádném termínu, je možné si vysvědčení vyzvednout v sekretariátu ředitelství školy v ulici Purkyňova 510, Frýdlant v následujících termínech:

 


Aktualizace 9. 6. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude žákům 1. až 9. ročníku ZŠ vydáno v úterý 30. 6. 2020 v dopoledních hodinách. Podrobné informace k průběhu a organizaci vydávání pololetního vysvědčení Vám upřesníme v týdnu od 22. do 26. 6. 2020.

V tuto chvíli zatím není bohužel jasné, zda MŠMT ke konci června nezmění aktuálně nastavená preventivně-bezpečnostní opatření pro přítomnost žáků ve škole.

Jménem všech pracovníků školy Vám přeji hezké červnové dny!

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.