Informace o možnostech individuálních konzultací pro žáky 2. stupně ZŠ od 8. června 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 26. 5. 2020

Aktualizace 1. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vláda rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020. Na základě tohoto rozhodnutí nabízí naše škola možnost žákům 6. – 9. ročníku docházet do školy na pracoviště Purkyňova a Husova na individuální konzultace v níže uvedených dnech a časech. Účast žáků ve škole je dobrovolná.

Dopis pro rodiče_ indivduální konzultace pro žáky 2. stupně ZŠ od 8. 6. 2020

Čestné prohlášení zákonného zástupce


Termíny individuálních konzultací pro žáky 2. stupně ZŠ:

10. 6. 2020 (středa)

17. 6. 2020 (středa)

24. 6. 2020 (středa)

od – do

od – do

od – do

6. ročník

8:30 – 9:30

8:30 – 9:30

8:30 – 9:30

7. ročník

9:45 – 10:45

9:45 – 10:45

9:45 – 10:45

8. ročník

11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

9. ročník

12:15 – 13:15

12:15 – 13:15

12:15 – 13:15

Žákům je umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů:

Pohyb žáků v budově školy se řídí těmito principy, které vycházejí ze školských, hygienických a dalších předpisů:

Cesta do školy a pohyb před školou:

  Vstup jiných osob do budovy:

Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:

Podezření na možné příznaky COVID – 19

 

V případě jakýchkoliv dotazů k možnosti individuálních konzultací pro žáky 2. stupně ZŠ od 8. června 2020 se obracejte na Vaše třídní učitele.

Všem Vám děkuji za spolupráci a jménem pracovníků školy přeji klidné a pohodové dny!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školyAktualizace 26. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda ČR včera, tj. v pondělí 25. 5. 2020, rozhodla o možnosti realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a  jakým způsobem. Bude se spíše jednat o možnost konání konzultací nebo třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná.

V tuto chvíli vyhodnocujeme možnosti naší školy, o konkrétní podobě přítomnosti žáků 2. stupně ve škole Vás budeme informovat v následujících dnech.

Podrobné informace najdete na webových stránkách MŠMT.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.