Preventivně-bezpečnostní informace k provozu Dětské skupiny Koťata od 11. 5. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 7. 5. 2020

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 30. dubna 2020 metodický materiál k provozu škol a školských zařízení do konce školního roku 2019/2020, který obsahuje některé nové informace a povinnosti, které nad rámec zákonných povinností aplikujeme i pro provoz  Dětské skupiny Koťata. S nejdůležitějšími informacemi Vás chceme nyní seznámit.

Celý dokument najdete ke stažení zde .

Formulář čestného prohlášení pro rodiče dětí v DS


Organizace aktivit v dětské skupině:


Vstup do budovy dětské skupiny


Počínaje pondělím 11. května 2020 musí každý zákonný zástupce dítěte předložit pracovníkům dětské skupiny podepsané čestné prohlášení, které obsahuje:

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněna  přítomnost v dětské skupině. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v dětské skupině s tímto vědomím.


Pobyt dítěte v dětské skupině


Provádění úklidu dětské skupiny bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:


Pravidla pro stravování dětí v dětské skupině


Podezření na možné příznaky COVID – 19


V případě jakýchkoliv dotazů k provozu dětské skupiny v době do konce školního roku 2019/2020 kontaktujte, prosím, pečující osoby, případně ředitele školy.

Přeji Vám hezké jarní dny a pevné zdraví!

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.