Od pondělí 11. 5. 2020 se otevírají všechna pracoviště MŠ ve Frýdlantu

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 5. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 11. května 2020 dochází k znovuotevření všech pracovišť mateřské školy ve Frýdlantu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 30. dubna 2020 metodický materiál k provozu mateřských škol do konce školního roku 2019/2020, který obsahuje některé nové informace a povinnosti. S nejdůležitějšími informacemi Vás chceme nyní seznámit.

 Ke stažení je celý dokument k dispozici zde.

Formulář čestného prohlášení rodičů dětí v MŠ


Organizace předškolního vzdělávání:


Vstup do budovy mateřské školy

Počínaje pondělím 11. května 2020 musí každý zákonný zástupce dítěte předložit pracovníkům mateřské školy podepsané čestné prohlášení, které obsahuje:

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněna  přítomnost v mateřské škole. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na předškolním vzdělávání s tímto vědomím.


Pobyt dítěte v mateřské škole


Provádění úklidu mateřské školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:


Pravidla pro školní stravování dětí v mateřské škole


Podezření na možné příznaky COVID – 19

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu mateřské školy v době do konce školního roku 2019/2020 kontaktujte, prosím, vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť mateřské školy.

Přeji Vám hezké jarní dny a pevné zdraví!

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.