Informace k zahájení činnosti zájmových kroužků DDM Frýdlant od 11. 5. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní účasti zapsaných účastníků ve střediscích volného času (DDM). Na základě tohoto usnesení naše škola znovu otevírá od pondělí 11. května 2020 v rámci činnosti Domu dětí a mládeže Frýdlant své zájmové kroužky, mimo kroužku JUDO.  Účast účastníků na zájmových kroužcích není povinná.

Předpokládáme, že zájmové kroužky budou realizovány do 26. 6. 2020.

Předkládáme Vám podrobné organizační informace. Ke stažení je celý dokument k dispozici zde .

Formulář čestného prohlášení zákonného zástupce účastníka zájmového vzdělávání


Informace o organizaci volnočasových zájmových aktivit:


Pohyb účastníků na zájmovém kroužku se řídí těmito pravidly a principy, které vycházejí
ze školských, hygienických a dalších předpisů:

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude účastníkovi osobní účast na zájmovém kroužku umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny,
a rozhodli o účasti účastníka na volnočasových zájmových aktivitách s tímto vědomím.


Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:


Podezření na možné příznaky COVID – 19


V případě jakýchkoliv dotazů k provozu DDM od 11. května 2020 se obracejte na zástupkyni ředitele školy pro volnočasové aktivity paní Marcelu Fialovou na telefonu 482 312 270, 602 540 489, nebo na e-mail ddm@zsazusfrydlant.cz.

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.