Informace k organizaci vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníku ZŠ ve škole k přijímacím zkouškám na střední školy od 11. 5. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 4. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ZŠ ve škole. Na základě tohoto usnesení nabízí naše škola možnost žákům 9. ročníků docházet do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Účast žáků není povinná. Pro všechny žáky bude probíhat i nadále výuka na dálku ve stejné podobě jako dosud.

Předkládáme Vám podrobné organizační informace. Ke stažení je celý dokument k dispozici zde.

Formulář čestného prohlášení zákonného zástupce žáka


Informace o organizaci vzdělávací aktivity:


Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy, které vycházejí ze školských, hygienických a dalších předpisů:

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.


Cesta do školy a pohyb před školou:


Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:


Podezření na možné příznaky COVID – 19


Školní stravování:


V případě jakýchkoliv dotazů k osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ZŠ ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky od 12. 5. 2020 kontaktujte, prosím, zástupce ředitele školy Ing. Jaroslava Prášila (pracoviště ZŠ Purkyňova) a Mgr. Helenu Ruskovou (pracoviště ZŠ Husova).

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.