Informace k harmonogramu uvolňování škol a školských zařízení od 11. 5. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 5. 2020

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včera zveřejnilo aktualizovaný harmonogram uvolnění škol a školských zařízení. Nás se od pondělí 11. 5. 2020 týkají tyto změny:

  1. Umožnění dobrovolné osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ZŠ ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy ve skupinách max. 15 žáků,

  2. Zahájení výuky na základních uměleckých školách ve skupinách max. 15 žáků,

  3. Zahájení činnosti domu dětí a mládeže ve skupinách max. 15 žáků.

MŠMT by mělo v pondělí 4. května 2020 rozeslat školám metodický materiál, který bude upravovat provoz a bezpečnostní pravidla pro přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Na jeho základě nastavíme konkrétní organizační opatření platná pro naši školu. S podrobnými informacemi Vás následně seznámíme v průběhu příštího týdne.

Zdůrazňujeme, že přítomnost žáků 9. ročníku ZŠ ve škole, žáků v ZUŠ a DDM bude dobrovolná a nebude mít žádný vliv na hodnocení výsledků vzdělávání žáka na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Podrobné informace k harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení, který je platný od 30. 4. 2020, najdete na webových stránkách MŠMT. 

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedeným informacím se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206 nebo na e-mail petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.