Informace k uvolňování opatření v oblasti školství od května 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 4. 2020

Vážení rodiče,

vláda ČR rozhodla v úterý 14. 4. 2020 o postupném uvolňování některých opatření pro oblast školství:

Do konce dubna vydá MŠMT metodiku k zajištění bezpečnostních opatření k ochraně žáků a pracovníků školy před šíření nemoci COVID-19 a postupy pro organizaci pobytu dětí ve škole. Na základě těchto upřesněných informací Vás budeme včas podrobněji informovat o podmínkách účasti žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Kontaktovat můžete také ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206 nebo na e-mailu petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Jménem všech pracovníků školy Vám přeji hezké jarní dny a hlavně pevné zdraví!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.