Aktuální informace ministra školství k uzavření škol, zápisu do 1. ročníku a přijímacím zkouškám na SŠ – 23. 3. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 3. 2020

Vážení rodiče,

dnes, tj. v pondělí 23. března 2020, proběhl brífink ministra školství Roberta Plagy k současnému nařízenému uzavření škol. Předkládáme Vám klíčové informace:

1. Znovuotevření škol se předpokládá v 2. polovině května 2020.

2. Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne v řádném termínu, tedy do 30. 4. 2020. O změnách termínu a organizace zápisu do 1. ročníku v ZŠ Frýdlant, ke kterým dojde v souvislosti s opatřením ministra školství, Vás budeme informovat v prvním dubnovém týdnu prostřednictvím webových stránek školy, vývěsky u pošty a na pracovištích MŠ. 

3. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dní po otevření škol. Zkoušky proběhnou v nezměněné podobě. Bude pouze 1 kolo přijímacího řízení + náhradní termíny.

4. MŠMT nepočítá se zkrácením letních prázdnin.

Zatím se jedná o návrh MŠMT, změnu zákona by měla dnes projednat vláda a zítra schválit Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Pro více informací můžete navštívit webové stránky MŠMT.

V případě jakýchkoliv aktuálních změn Vás budeme ihned informovat.

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.