AKTUALIZACE K 17. 4. 2020 – ZŠ, ZUŠ a MŠ FRÝDLANT ZAJIŠŤUJE PÉČI O DĚTI PŘÍSLUŠNÍKŮ SLOŽEK IZS A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Mgr. Petr Kozlovský, 19. 4. 2020

AKTUALIZACE DNE 17. 4. 2020

Dne 17. 4. 2020 vydal hejtman Libereckého kraje nové rozhodnutí č. 22/2020/COV19 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozšiřuje se okruh rodičů, kteří mají pro své děti nárok na zajištění péče a mění se také věková hranice pro poskytování péče. Nově bude péče zajišťována pro děti od 3 do 13 let. Dříve mohla být péče poskytnuta pouze dětem do 10 let.

Přehled příslušníků IZS a dalších zaměstnanců, kteří mají nárok na zajištění péče o své děti:

Mateřská škola je samozřejmě i nadále v provozu také pro všechny děti z Frýdlantu a okolí, které jsou do školky zapsané.

Celý text nařízení hejtmana Libereckého kraje ze dne 17. 4. 2020 najdete zde .

Podrobné informace k umístění dítěte do zařízení ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant najdete v textu níže ze dne 21. 3. 2020, včetně kontaktů na příslušné pracovníky školy.


AKTUALIZACE DNE 26. 3. 2020

Dne 24. 3. 2020 vydal hejtman Libereckého kraje nové rozhodnutí č. 11/2020/COV19 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozšiřuje se okruh rodičů, kteří mají pro své děti od 3 do 10 let nárok na zajištění péče.

Nově mají na zajištění péče o děti nárok kromě příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníků bezpečnostních sborů, také zaměstnanci obcí a krajů zařazení do obecních a krajských úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb, které zřizuje obec nebo kraj a dále zaměstnanci příslušné školy a školského zařízení.

Mateřská škola je samozřejmě i nadále v provozu také pro všechny děti z Frýdlantu a okolí, které jsou do školky zapsané.

Celý text nařízení hejtmana Libereckého kraje ze dne 24. 3. 2020 najdete zde .

Text organizačních informací k  zajišťování péče najdete ve formátu .pdf zde .

Podrobné informace k umístění dítěte do zařízení ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant najdete v textu níže, včetně kontaktů na příslušné pracovníky školy.


AKTUALIZACE 21. 3. 2020

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zajišťuje po dobu nouzového stavu na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje jako jedna ze 13 škol v Libereckém kraji péči o děti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil.

Celý text nařízení hejtmana LK najdete zde .

Péče je zajišťována pro děti ve věku od 3 do 10 let od pondělí do pátku v provozní době mateřské školy a školní družiny od 6:00 do 16:30 hodin. V případě potřeby zajistí škola péči v souladu s rozhodnutím hejtmana až do 20:00 hodin. Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Děti od 3 do 6 let budou umístěny na  pracoviště MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant. Dětem od 6 do 10 let připraví celodenní program paní vychovatelky v prostorách školní družiny DDM, Mládeže 907, Frýdlant. Stravování je zajištěno ve školní jídelně mateřské školy. Na všech pracovištích máme pro děti připravené ochranné roušky a desinfekci na ruce.

Mateřská škola je samozřejmě i nadále v provozu také pro všechny děti z Frýdlantu, které jsou do školky zapsané.

V případě jakýchkoliv dotazů a zájmu o umístění dítěte se rodiče mohou hlásit řediteli školy na telefonu 602 443 206.

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.