OMEZENÍ VYDÁVÁNÍ POTVRZENÝCH ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ MLADŠÍ 10 LET

Mgr. Petr Kozlovský, 17. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci budou od středy 18. 3. 2020 potvrzené žádosti o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let vydávány pouze elektronicky, nikoliv v tištěné podobě v sekretariátu školy. 

Žádosti můžete zasílat e-mailem na adresu podatelny školy podatelna@zsazusfrydlant.cz.  V textu e-mailu uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte, datum narození a třídu, kterou Vaše dítě navštěvuje. Do e-mailu nepřikládejte formulář žádosti.

Paní sekretářka Vám žádost vyplní a potvrdí v elektronické podobě, opatří elektronickým podpisem a zašle zpět na Vaši e-mailovou adresu ve formátu .pdf.

Další kroky, které je potřeba s potvrzeným formulářem žádosti dále udělat, jsou podrobně popsány na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz  .

Pouze ve výjimečných případech je možné požádat o vystavení potvrzené žádosti v tištěné podobě a domluvit se na osobním předání. V tomto případě si, prosím, domluvte termín Vaší návštěvy na telefonu 482 312 123. 

Děkujeme za pochopení!

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.