INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY ŽÁKŮ ZŠ NA DÁLKU PO DOBU NAŘÍZENÉHO UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

v době nařízeného uzavření základní školy budeme zajišťovat výuku žáků a procvičování učiva na dálku.

Učitelé budou s Vámi a Vašimi dětmi ve spojení tak, jak jste zvyklí. Informace najdete na Škole Online, případně ve Vašem e-mailu.


Rodiče žáků 1. stupně budou dostávat úkoly pro děti přímo od třídní učitelky.

Doporučujeme Vám, abyste dětem úkoly předali a případně, tak jak vám vaše povinnosti dovolí, s nimi úkoly průběžně vypracovávali.


Žákům 2. stupně budou učitelé jednotlivých předmětů zadávat úkoly na Škole Online. Žáci 2. stupně
mají své účty na Škole Online, takže tam najdou v záložce VÝUKA – ÚKOLY – VÝUKOVÉ ZDROJE – INFORMACE K VÝUCE – úkoly, výukové zdroje a zprávy od učitelů hlavních vyučovacích předmětů. Záložku VÝUKA je nutné pravidelně každý den kontrolovat.

V případě, že budete mít s přístupem do Školy Online potíže, kontaktujte, prosím, třídního učitele, který Vám zašle nové přihlašovací údaje.


Dále doporučujeme využít i další doplňkové možnosti vzdělávání Vašich dětí, které najdete v samostatném příspěvku  Doplňkové možnosti vzdělávání žáků v době nařízeného uzavření školy. 

V případě potřeby se obraťte na třídního učitele či vyučujícího přes Školu Online nebo e-mailem. E-mailové adresy zaměstnanců školy jsou vždy ve formátu jmeno.prijmeni@zsazusfrydlant.cz. Všichni učitelé jsou Vám i Vašim dětem „na dálku“  k dispozici. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat.

Ve Frýdlantu 16. 3. 2020

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.