MATEŘSKÉ ŠKOLY VE FRÝDLANTU ZATÍM ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENÉ

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 3. 2020

Vážení rodiče,

níže uvádíme informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.


Liberecký kraj doporučuje mateřské školy neuzavírat. Pokud se nezmění situace a vláda ČR nepřijme další preventivní opatření, zůstávají všechna pracoviště mateřské školy ve Frýdlantu od pondělí 16. 3. 2020 otevřená a v běžném režimu. 

V souladu s uvedeným pokynem žádáme rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.

Děti, které budou vykazovat známky akutního respiračního onemocnění, nebudou do mateřské školy z preventivních důvodů vpuštěny.

Děkujeme, že se všichni rodiče chovají zodpovědně a do mateřské školy umisťují pouze zdravé děti.

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy


Celé znění informací OŠMT Krajského úřadu LK (ke stažení zde):

Vláda České republiky usnesením ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České republiky nouzový stav. Již od 10. března 2020 je zakázána fyzická přítomnost žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních, s výjimkou mateřských škol.

Podporujeme rozhodnutí neuzavírat mateřské školy, neboť děti v předškolním věku jsou nejméně ohroženou skupinou. Jejich pobyt v mateřské škole je za dané situace při dodržování hygienických opatření výrazně bezpečnější než pobyt u prarodičů.

V této souvislosti odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje informuje mateřské školy a jejich zřizovatele:

Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy lze za podmínek stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud provoz mateřské školy není možné zajistit z organizačních nebo technických důvodů, např. při havárii vody apod. nebo v případě zásadní absence učitelek (např. učitelky pečují o své děti do deseti let z důvodu uzavření základní školy nebo jsou v karanténě). Důvodem pro uzavření mateřské školy není obava z šíření nákazy.

Je zásadní důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte, zvážit i možnost měření teploty; dítě, které vykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.

Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.

Apelujte na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

V Liberci dne 13. března 2020
Ing. Jiřina Princová
vedoucí odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu
Krajského úřadu Libereckého kraje

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.