Informace o nabídce vzdělávacích oborů středních škol

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 11. 2019

Milí žáci, vážení rodiče,

na webových stránkách www.infoabsolvent.cz najdete nabídku vzdělávacích oborů všech středních škol v České republice a další užitečné informace k volbě povolání.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na výchovné poradce Mgr. Renátu Hošovou (pracoviště ZŠ Husova) a Ing. Jaroslava Prášila (pracoviště ZŠ Purkyňova), kteří Vám s výběrem střední školy rádi pomohou.

 

Informace k přihlašování ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou

Mgr. Petr Kozlovský, 31. 10. 2019

 

Žáci, kteří podávají přihlášku na střední školu, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška, musí odevzdat vyplněnou přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2019.

O předvyplněnou přihlášku mohou žáci požádat třídního učitele nebo zástupce ředitele školy.

Přihlášku je nutné podat na předepsaném tiskopisu.

 

Jaroslav Prášil

výchovný poradce

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 10. 2019

Milí žáci, vážení rodiče,

pod níže uvedenými odkazy naleznete důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021. Se svými dotazy se můžete obrátit také na výchovného poradce Mgr. Renátu Hošovou (pracoviště ZŠ Husova) nebo Ing. Jaroslava Prášila (pracoviště ZŠ Purkyňova).

Stručný průvodce přijímacím řízením

Průvodce přijímacím řízením – schéma

Termíny přijímacího řízení

 

Ing. Jaroslav Prášil

výchovný poradce

Přehled oborů středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2019/2020 v Libereckém kraji

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 10. 2018

Milí žáci, vážení rodiče,

pod  tímto odkazem najdete přehled oborů středních škol a vyšších odborných škol v Libereckém kraji pro školní rok 2019/2020.

 

Informace pro vycházející žáky – přijímací řízení na střední školy

Mgr. Věra Dunajčíková, 5. 10. 2017

Přijímací řízení zkoušky

Průvodce 2018-2019 komiks

Průvodce 2018-2019

 

Frýdlantský veletrh vzdělávání – 7.ročník

Mgr. Věra Dunajčíková, 27. 9. 2017

Ve čtvrtek 5.října 2017  na pracovišti základní školy v ulici Purkyňova v době od 16 do 18 hodin proběhne již 7.ročník veletrhu neboli prezentace středních škol z Liberce.
(Celý článek)

Schůzka pro rodiče odcházejících žáků z naší školy na střední školu

Mgr. Věra Dunajčíková, 26. 1. 2017

Dne 7.2.2017 od 15 hodin na pracovišti základní školy v ulici Husova proběhne informační schůzka pro rodiče.

Schůzka se týká rodičů vycházejících žáků po splnění základního vzdělání (i pro rodiče vycházejících ze 7. a 8.tříd) a rodičů, jejichž děti se hlásí na víceletá gymnázia.

Rodiče obdrží předvyplněnou přihlášku s potvrzeným prospěchem a zápisový lístek na střední školy. Schůzce bude přítomen třídní učitel a kariérový poradce, který poskytne informace ohledně přijímacího řízení na střední školy, pokud budete potřebovat.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Prihlaska_SS_2016_denni_IZO

Stručný průvodce

vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_IZO

Zápisový lístek a střední škola

Mgr. Věra Dunajčíková, 19. 11. 2015

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitelka základní školy.
(Celý článek)

Termíny přijímacího řízení na střední školy

Mgr. Věra Dunajčíková, 21. 10. 2015

 Převzato z webu: www.edulk.cz

Zveřejňujeme termíny přijímacího řízení a zároveň s nimi související termíny pro podání přihlášek či zveřejnění informací apod. Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy. Upozorňujeme, že v přijímacím řízení může dojít ke změnám, proto doporučujeme sledovat informace na portálu.

 1. října 2015

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání
s talentovou zkouškou.

 1. listopadu 2015

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

 1. ledna a 6. ledna 2016

talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory).

 1. ledna a 7. ledna 2016

talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (sportovní gymnázia).

 1. ledna 2016

náhradní termín pro první kolo talentových zkoušek (umělecky zaměřené obory).

31. ledna 2016

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů.

 1. února 2016

náhradní termín pro první kolo talentových zkoušek (sportovní gymnázia).

 1. března 2016

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

20. března 2016

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do jiné než denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

 1. dubna 2016

termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT pro čtyřleté obory.

 1. dubna 2016

termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT pro víceletá gymnázia.

 1. dubna a 19. dubna 2016

přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).

 1. května 2016

náhradní terním přijímacích zkoušek pro první kolo přijímacího řízení.

 1. května 2016

náhradní termín konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT.

 

do 31. května 2016

termín pro podání přihlášky ke vzdělávání ve vyšší odborné škole řediteli školy.

od 1. června 2016
první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve vyšších odborných školách. 

 


(Celý článek)

Studijní předpoklady a volba studia po ukončení povinné školní docházky

Mgr. Věra Dunajčíková, 7. 10. 2015

Vážení rodiče,

     Nabízíme Vám zajištění služby, která může pomoci vašemu dítěti v rozhodování při výběru dalšího studia a profesního nasměrování po absolvování 9. třídy.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.