Zápis dětí do 1. ročníku základní školy a dny otevřených dveří na pracovištích ZŠ

Mgr. Petr Kozlovský, 19. 2. 2019

 


(Celý článek)

Leden v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 2. 2019

Měsíc leden můžeme s naprostou jistotou prohlásit jako měsíc největších chřipek a nemocí. Chřipka řádila nejen mezi dětmi, ale také mezi učiteli. Myslím si, že díky abnormální spotřebě kapesníčků bychom se mohli zapsat do světové knihy rekordů.

V polovině měsíce nás navštívilo Divadýlko Matýsek se svým vystoupením s názvem Cesta kolem světa. Bylo to nejen zábavné, ale také velmi poučné. Celé vystoupení bylo protkané písničkami, vtipnými scénkami a dokonce se do některých částí mohly zapojit i samotné děti, což mělo velký úspěch. O smích rozhodně nouze nebyla.

Ke konci měsíce pak vyzkoušely děti z Veverek a Zajíčků kreslení do sněhu pomocí vody obarvené potravinářským barvivem.  Tento nápad je tak nadchl, že ho určitě vyzkoušíme i příště. Děti kreslily různé obrázky od sluníčka až po kytičky, z kterých jsme tak vytvořili krásnou zimní rozkvetlou zahradu. Tak trochu jsme si totiž přivolávali jaro, na které se nesmírně těšíme.

 

Za MŠ Bělíkova napsala Jiřina Vokounová

 

 

Děti z MŠ Sídlištní vítaly nové občánky

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 2. 2019


(Celý článek)

Leden v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 2. 2019

Leden, leden, leden, přikryl vodu ledem...

Letos nás poprvé ve školce navštívili Tři králové. Byly to děti z naší základní školy v doprovodu paní učitelky M. Fialové, přiblížily dětem příběh Tří králů a společně s dětmi si zazpívaly píseň „My tři králové.“ Bylo to velice pěkné setkání. S dětmi jsme si také vyrobili královské koruny a zahráli si na Tři krále, děti byly velice šikovné.

Školáci ze třídy Ježků se fotili do ročenky, kterou dostávají na konci školního roku při akci pro rodiče „Rozloučení se školáky.“

V lednu začalo více pravidelných akcí pro děti ze třídy Ježků – Kurz seznamování s vodou každou středu ve Wellness centru Antonie v rámci tělesné výchovy a páteční bruslení na zimním stadionu.

S dětmi ze třídy Ptáčat jsme se na děti byli podívat a jde jim to opravdu velice dobře, někteří už chodili bruslit v loňském roce, jiní jsou začátečníci, ale bruslí s chutí a elánem. Samozřejmě se to neobejde i bez pádu, děti jsou však hned zase na nohou a jede se dál.

Návštěvou Ekocentra Střevlík v Hejnicích se školáci zapojili do projektu „Odpad může být i poklad.“ Projekt je zdarma a obsahuje čtyři setkání, další tři proběhnou ve školce, z toho poslední bude i pro rodiče, ale o tom více až v únorovém článku.

Společná akce pro obě třídy je série osmi návštěv Solné jeskyně. Děláme něco pro zdraví a dětem se v solné jeskyňce líbí, hlavně na konci, kdy se zhasne a pozorujeme, jak se mění barvy krápníků na stropě.

Ve čtvrtek 17.1. proběhl ve školce Projektový den. Pro děti byly připraveny čtyři nabídky činností- netradiční výtvarné techniky s Míšou, dramatizace pohádky O budce s Janou, tvoření z keramické hlíny s Jaruškou a pohybové hry s Libuškou. Celé dopoledne si děti i paní učitelky užili, podívejte se na fotografie.

Na konci ledna, v úterý 29.1., k nám do školky přišel na besedu myslivec pan Erban. Měl s sebou dva pejsky, kožešiny, paroží, obrázky, flintu a na sobě myslivecký oblek. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o práci myslivce, o zvířátkách, o tom jak se chovat v lese nebo jak zvířátkům můžeme v zimě pomáhat. Pan Erban předvedl dětem i zvuky, které vydává jelen, srnka, malé srnče, divočák, medvěd nebo myška. Také kožešiny, paroží a tesák z divočáka si mohly osahat. Předvedl nám, jak poslouchají jeho pejskové, kteří s ním chodí do lesa. Ukázal dětem dalekohled, flintu a děti dostaly na památku patrony. Děti se pochlubily, že jsme byli krmit kačenky a chystáme se i ke krmelci. Nabídli jsme také panu myslivci naše nasbírané kaštany a žaludy pro zvířátka. Beseda byla pro každou třídu zvlášť a zároveň i k našemu tématu „Ptáčci a zvířata v zimě.“ Naše spolupráce

s panem Erbanem trvá již šestnáct let, kdy k nám do školky začala chodit jeho dcera Karolína.
Besedy s ním jsou opravdu pěkné a pro děti přínosné.

Užili jsme si v lednu trochu sněhu, podařilo se nám postavit na zahradě sněhuláka i trochu toho koulování bylo a uvidíme, co nám zbytek zimy ještě přichystá.

Za MŠ Jiráskovu napsala J.Burgrová

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRODLUŽUJE OD BŘEZNA 2019 PROVOZNÍ DOBU

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 1. 2019


(Celý článek)

Zimní čas v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 1. 2019

Troufám si říci, že zimní čas je právě jedno z těch náročnějších období, zvláště u nás v MŠ. Ale vezmeme to hezky postupně.

Spolu se zimním obdobím u nás začalo i období bruslení. Baví to nejen děti, ale i nás učitelky. Sice nejprve nastupuje chaos, jelikož Pepíček si zapomněl helmu, Jarmilka ztratila jednu rukavici, která se záhy objevila na noze Kubíčka, Emilka brečí, že jí je malá brusle a tak ji musíme vysvětlit, že si nejprve musí sundat botu, další dítko se mezitím svléklo skoro úplně donaha a tak se musí zase obléknout a tak dále… . Ale po tom vyčerpávajícím boji v šatně konečně nastupujeme na led. Padá jedno dítě, padá druhé dítě, padá učitelka- při snaze chytit obě padající děti. Prostě podívaná k nezaplacení. Ovšem když pak po tři čtvrtě hodině bruslení vidíte ty pokroky, které každý udělal, tak si řeknete, že to opravdu stojí za všechnu tu námahu, za všechny ty modřiny i pády.

Nezůstávejme však jen u bruslení. V tomto zimním období vrcholí naše dlouhodobé přípravy, které jsou zakončené vánoční besídkou. Myslím, že letos se nám besídka opravdu povedla. Ještě před zahájením nám vypověděla technika, rozsypali jsme dva talíře s cukrovím, dvě děti brečely, ale celé pásmo básniček, písniček a tanečků jsme zvládli na jedničku, takže velký úspěch. Po besídce následoval vánoční jarmark, kde si rodiče a všichni příbuzní, kteří se přišli podívat, mohli zakoupit všelijaké výrobky. K jarmarku byly také přidruženy vánoční dílničky.

Letos jsme také navštívili vánočně vyzdobený zámek, kde se dětem moc líbilo. Dozvěděli jsme se, jak se na zámku kdysi slavily Vánoce, jaké dárky děti dříve dostávaly, prohlídli jsme si výstavu betlémů a hned při vstupu jsme měli možnost vidět medvěda, který na zámku dříve byl. Také jsme se podívali do zámecké kuchyně, kde na nás čekalo i menší pohoštění. Pro děti to bylo nejen zábavné, ale také poučné.

Alespoň o Vánocích bychom měli myslet více na druhé, než na sebe. Proto se děti ze třídy berušek rozhodly, že svým zpěvem potěší i nejstarší obyvatele našeho města. A tak se pod vedením paní učitelky Švejdové naučily několik vánočních písní, které zazpívaly v domově U Spasitele.

Zazvonil zvoneček a…? A přišel školkový Ježíšek. Sice se blížíme ke konci, ale o toto vás ochudit nesmíme. Děti dostaly spoustu nových hraček a různých stavebnic. Ani všechny prskavky v tu chvíli nesvítily tak, jako záře v dětských očích při rozbalování dárků.

V posledních pár větách bychom vám rádi popřáli do nového roku, roku 2019, hodně štěstí, zdraví, spoustu nevšedních zážitků a hlavně hodně smíchu.

Za kolektiv učitelek z MŠ Bělíkova Jiřina Vokounová

 

 

 

 

Zimní olympiáda v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 1. 2019

Během roku pořádáme pro naše děti různé zábavné aktivity, na které se děti vždy velmi těší.V zimě nesmí samozřejmě chybět „zimní olympiáda“.


(Celý článek)

Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče dětí z MŠ

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 1. 2019

Vážení rodiče,

v prosinci 2018 se řada z Vás zapojila do dotazníkového šetření, které mělo za cíl zmapovat úroveň Vaší spokojenosti s úrovní a kvalitou služeb, které poskytují jednotlivá pracoviště naší mateřské školy. Vaše hodnocení, připomínky a náměty jsou pro nás velmi důležité a cenné, pomohou nám dále zlepšovat naše služby.

V případě, že budete mít k naší práci jakékoliv připomínky, nebo Vás napadne, jak fungování školky změnit k lepšímu, nemusíte samozřejmě čekat na dotazníky v příštím roce, ale můžete se rovnou obrátit na paní učitelky ve Vaší školce. Samozřejmě jsem Vám pro řešení Vašich problémů k dispozici také já.

Výsledky dotazníkového šetření najdete pod odkazy níže:

Vyhodnocení MŠ Jiráskova

Vyhodnocení MŠ Sídlištní

Vyhodnocení MŠ Bělíkova

Přeji Vám hezké zimní dny!

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Prosinec v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 7. 1. 2019

Shon, stres, přípravy. Ale i vánoční veselí, skvělá nálada nebo smích. Přesně tak by se dal popsat náš prosinec. Vezměme to ale hezky od začátku.

Hned z kraje měsíce nás čekala akce s názvem Muzicírování, tentokrát na téma Putování za betlémskou hvězdou. Podstatu této akce už děti znají a tak nebylo žádným překvapením, že i toto nové téma mělo velký úspěch.

Pár dní na to jsme měli velmi vzácnou návštěvu. Spolu s Mikulášem se na nás přišli podívat i andělé a čerti. Mikuláš měl s sebou dokonce i listinu zlobivců. A když všechny děti slíbily, že budou hodné, dostaly i sladkou odměnu. Zároveň bylo v přední budově vytvořené peklo, do kterého jsme se mohli jít během celého dne podívat.

V druhém týdnu jsme navštívili zámek. Pro děti to byl nejel krásný zážitek, ale také to pro ně bylo poučné. Dozvěděli jsme se, jak se na zámku kdysi slavily Vánoce, proč začala tradice s adventním věncem a spousty dalších věcí. Mohli jsme si prohlédnout různé pokoje, jídelnu a dokonce i kuchyni, kde na nás čekalo i menší občerstvení v podobě vánočky upečené na zámku. Nesmím také opomenout výstavů betlémů, která právě v zámeckých prostorách probíhala a ze které byly děti nadšené.

V polovině prosince nás čekalo velké vyvrcholení našich několikatýdenních příprav na vánoční besídku. Nejen, že jsme rodičům a všem příbuzným zazpívali, zatančili či zarecitovali, ale také jsme pro ně připravili jarmark a vánoční dílničky. Oni nám za odměnu přinesli nějaké to cukroví, na kterém jsme si v průběhu celého dne pochutnávali. Vzduchem se tak nesla krásná vůně přicházejících Vánoc.

Ke konci měsíce jsme se šli podívat na frýdlantský betlém. Návštěvu Betléma už máme jako každoroční tradici.

Děti ze třídy berušek se rozhodly, že svým zpěvem potěší i nejstarší obyvatele našeho města. A tak se pod vedením paní učitelky Švejdové naučily několik vánočních písní, které zazpívaly v domově U Spasitele.

A protože jsme byli všichni hodní, navštívil nás také školkový Ježíšek a přinesl nám spoustu nových hraček, ale i stavebnic či různých her. Ani všechny prskavky v tu chvíli nesvítily tak, jako záře v dětských očích při rozbalování dárků.

Rádi bychom Vám popřáli do nového roku spoustu lásky, zdraví i štěstí!

Za kolektiv MŠ Bělíkova Jiřina Vokounová

 

Prosinec v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 12. 2018

A máme za sebou nejhezčí měsíc v roce – prosinec. Měsíc plný krásných dekorací, příjemné hudby, libých vůní a chutí. Sama se však tato atmosféra neudělá. Ani my jsme v naší MŠ nezaháleli.

Hned na začátku měsíce jsme se zúčastnili krásné akce města při rozsvěcení vánočního stromku, kde jsme vystoupili s několika vánočními básněmi
a písněmi. A i když nám do zpěvu foukal nepříjemný vítr, velice jsme si celou atmosféru užili.

A protože začínal adventní čas, tak nesmělo chybět ani adventní tvoření s rodiči. Jako tradičně jsme s dětmi a rodiči vyráběli adventní věnec. Účast byla hojná a výtvory úchvatné. Nejvíce jsme obdivovali pilnou práci tatínků.

„Mik miku, mik, miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč….“  A opravdu k nám přišel. A nebyl sám. Vzal s sebou dva čerty jednu čertici a tři andílky
A i když bychom nějaké ty „zlobílky“ u nás našli, nikoho si čerti neodnesli. Vždyť bychom je ani nedali…! Děti slíbily, že budou hodné, zazpívaly několik písní a básní, a tááááákhle si oddechly.

Následující dva dny probíhaly mikulášské besídky. První besídku měli předškoláci, druhý den děti mladší. Na tuto besídku byli pozváni rodiče
a nejbližší příbuzní. K naší radosti byla účast opět veliká. Děti rodičům přednesly několik básní, zazpívaly pár písní a dokonce i taneček. Na besídku se přišel podívat i Mikuláš s andílkem. K předškolákům přišla dokonce i čertice!!  Byla však moc hodná a velice mile překvapená šikovností našich dětí. Nakonec dětem roz­dali mikulášské balíčky. Po ukončení vystoupení bylo pro rodiče a děti připra­veno občerstvení. Rodiče měli také možnost zakoupit si výrobky na jarmarku – spousty vánočních dekorací a perníčků.

V tento čas však nesmíme zapomínat i na ty, kteří jsou sami. My na ně myslíme a jako každý rok i letos jsme šli zazpívat do domova seniorů U Spasitele. Dě­dečkům a babičkám jsme zazpívali a každého jsme obdarovali vánočním přáníčkem a plyšákem. Děti za svůj zpěv dostaly sladké balíčky
a každý si mohl odnést háčkovaný dáreček dle svého výběru. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali „Štědrý večer nastal“.

Už se k nám mílovými kroky blíží Štědrý den. A protože Ježíšek ví vše, dokon­ce i to, že na Štědrý den jsou MŠ uzavřeny, přišel k nám dřív a nadělil nám dá­rečky už 18. prosince. Každý přinesl na ochutnání trochu cukroví z domova. Za­zpívali jsme si vánoční koledy, pouštěli jsme lodičky z ořechových skořápek a hádali podobnost v rozlitém vosku na vodní hladině. Den byl kouzelný a dětem se moc líbil.

20. prosince jsme se s dětmi šli projít do frýdlantského betléma. Děti se dozvě­děly, kdo figurky vyřezal, zjistily, díky čemu se figurky pohybují a zahlédly i andílka, který zvěstoval narozenímalého Ježíška. Mladším dětem to však nestačilo a tak se šly podívat ještě na betlém z bowlingových kuželek a na velký vyřezávaný betlém na nádvoří radnice.

A co nás ještě čeká? Na koho jsme ještě nemysleli? Přeci na lesní zvířátka. Ty si zaslouží také naši pozornost a trochu té vánoční radosti. Proto jsme se rozhodli, že 22. prosince půjdeme s dětmi a rodiči ozdobit do lesa stromeček suchým pečivem, jablky, mrkví,… Aby se i zvířátka na Vánoce měla dobře. Doufáme, že se předpověď počasí nevyplní a déšť nám plány nepřekazí.

Za MŠ Jiráskovu bych Vám ráda popřála hlavně v klidu a pohodě prožité vánoční svátky a do toho nového roku 2019 hodně ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A LÁSKY.

Za MŠ Jiráskova napsala Jana Slejšková

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.