Prosinec v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 12. 2018

Poslední měsíc v roce se nesl v duchu adventu a Vánoc. První adventní neděli si nejstarší děti zazpívaly koledy při rozsvěcení vánočního stromu na frýdlantském náměstí. A pak již šla jedna předvánoční akce pro děti za druhou. Během mikulášské besídky k nám do školky zavítal čert, anděl a Mikuláš. Děti byly zpočátku zakřiknuté, ale potom někteří odvážlivci zazpívali písničku nebo přednesli básničku. Všichni si i s čertem, andělem a Mikulášem zatančili. Na všechny děti čekala sladká odměna v podobě adventního kalendáře, perníku a jablíčka.

Každoročně navštěvujeme s dětmi Naivní divadlo v Liberci. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti s rozzářenýma očima sledovaly pohádku s názvem Labutí jezírko. V předvánoční čas pořádáme dílničky. Tady si děti s rodiči mohou vytvořit krásnou vánoční dekoraci, posedět u kávy nebo čaje, ale i   u výborného jablečného řezu od kuchařinek. Vytvářeli svícny, věnečky nebo ozdoby na stromeček. Tento den se koná i vánoční trh, kde si návštěvníci mohou koupit výrobky od dětí nebo paní učitelek.

Poslední předvánoční týden ve školce začal besídkou pro zahrádkáře. Děti ze „slůňátek“ se postaraly o program, kde se předvedly při cvičení, pak přidaly písničky a nezapomněly zatančit. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy. V prosinci za dětmi přijela „Čertovská show“ a velmi oblíbené sférické kino s „Vesmírným dobrodružstvím“. Všichni jsme se těšili na vánoční besídku. Dopoledne jsme si zpívali koledy, rozkrajovali jablíčka a připomínali si další vánoční zvyky. Samozřejmě nechyběl ani Ježíšek, který dětem do školky nadělil nové hračky. Děti si  přinesly i cukrovíčko a tak jsme vánoční besídku zakončili velkou hostinou. Paní kuchařky na tento sváteční den připravily slavnostní menu. Děti měly k svačině vánočku a k obědu rybí polévku, smažený řízek s bramborovým salátem. Konec týdne jsme završili návštěvou kostela, kde si děti prohlédly jesličky a za doprovodu varhan zazpívaly vánoční koledy. Atmosféra byla opravdu kouzelná.

Teď už nás čeká zasloužený odpočinek. Všem bychom chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2019.

Kolektiv učitelek MŠ Sídlištní

 

dav

dav

Listopad v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 11. 2018

Na začátku měsíce k nám do školky přijel pan fotograf. Hezky jsme se oblékli, předvedli své nejlepší úsměvy a těšíme se na pěkné zimní fotografie. Možná, že i babička s dědečkem je budou mít pod stromečkem…

Hned další den k nám do školky přišla vzácná návštěva – dvě paní s dvěma nádhernými pejsky!! Slečna Klozová se svojí sestrou nám přišly vyprávět, jaký je život nevidomých lidí a ukázat vodící psy. Dozvěděli jsme se spoustu nového o tom, jak se takoví pejsci cvičí a mohli jsme si je dokonce i pohladit.

„Bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, barvičky už umíme, pastelkama kreslíme…“písnička se rozléhá po celé školce a my se moc těšíme do Naivního divadla v Liberci na pohádku. Jmenuje se totiž „Žluté, modrá, zelený“ a myslíme si, že bude o barvičkách, no, uvidíme… Pak už je tu den s velkým „D“, sedíme v autobuse, za chvilku jsme v divadle. Zvonek zazvoní a pohádka začíná….a byla o barvičkách a bylo jich tam tolik, že nám oči přecházely. Po pohádce jsme si mohli celé jeviště projít, na všechno se zeptat, něco i osahat a vyzkoušet, páni herci byli moc hodní a ochotní.

Společně jsme se učili básničku o tom, jak v listopadu padá na zem listí…i na zahradu v naší školce spadlo a byla ho tam velká kupa. 17. 11. v sobotu odpoledne všichni, kdo měli čas, přišli pomoci uklízet naši zahradu a připravovat ji na zimu. Dozvěděli jsme se, že ten šnek z kamení a hlíny, který jsme ten den pomáhali rodičům a paním učitelkám vyrobit, se jmenuje „Bylinková zahrádka“ a že od jara v ní porostou různé voňavé bylinky, ze kterých pak bude paní kuchařka vařit dobroty. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli a ve svém volném čase nám obětavě pomáhali.

Jsme zvědaví na to, co nás v prosinci ve školce čeká, brzy přijde Mikuláš s čerty a andělem a pak bude velké vánoční těšení, zdobení, zpívání a kreslení…

 Za MŠ Jiráskovu napsala Michaela Fiedlerová

Podzim v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 22. 11. 2018

Hned počátkem října se děti z Veverek a Zajíčků vydaly do ekocentra Střevlík v Hejnicích kde pro ně byl připravený program „Od jablíčka k moštu“ a „U Krtečka na návštěvě“. Následující týden vyrazila třída Berušek a Žabiček také na tyto programy. Dětem se celá akce líbila a přinesla jim i spoustu nových zážitků i poznatků.

V polovině měsíce nás čekalo tvořivé odpoledne s rodiči v rámci podzimních dílniček. Dále jsme tu měli Strašidelný pátek, který letos vyšel na Dušičky. Děti se mohly převléknout do kostýmů, ale v kostýmech nebyly pouze děti, nýbrž i paní učitelky. Díky tomu měla celá akce mnohem lepší atmosféru a děti si to mohly patřičně užít.

Už od začátku října nás provází  akce s názvem Barevné pátky. A o co že se jedná? Na každý pátek se vymyslí jedna barvička, do které si děti sladí oblečení i doplňky. Ze začátku nám to dělalo trochu problém, než si všechny děti zvykly, teď už je to ale hezký zvyk a děti se už v pondělí ptají na páteční barvičku.

Dne 14.11.2018 u nás proběhly výměnné dny, kdy se jakékoliv dítě z naší MŠ mohlo zapsat do programu, který vymyslely paní učitelky. Děti si tak alespoň vyzkoušely být v kolektivu i jiných dětí a pod vedením i jiné paní učitelky. Tyto výměnné dny u nás probíhají jednou za dva měsíce.

Stejně jako v minulém roce, tak i letos chodíme bruslit na zimní stadion. První bruslení proběhlo už v půlce listopadu. Bruslit chodíme každý pátek, jednou jdou Žabičky a Berušky a následně Zajíčci a Veverky. A aby toho nebylo málo, tak už začínáme cvičit na vánoční besídky, které nás čekají v prosinci. Spolu s besídkou nás také čeká vánoční jarmark, kde si mohou rodiče zakoupit různé produkty, které vyrobily paní učitelky ale i děti.

Závěrem nám dovolte Vás pozvat na slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku 2.12.2018 na náměstí T.G.M., kde vybrané děti vystoupí se svým pásmem básniček a písniček. Přijďte si s námi zazpívat a naladit tak tu pravou vánoční atmosféru.

Za kolektiv MŠ Bělíkova Jiřina Vokounová

Listopadové tvoření v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 22. 11. 2018

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad …

Touto písničkou jsme začali nový měsíc v naší školce a ve stejném duchu jsme strávili i následující dny. Nádherné počasí nám přálo, a tak jsme jej využili k úklidu školní zahrady a především ke sběru žaludů a kaštanů pro lesní zvířátka. Musíme pochválit děti, které se chopily vozíků, kbelíčků a ochotně pomáhaly.

Protože tu máme podzim, paní učitelky připravily pro rodiče s dětmi odpolední dílničky. Letošním tématem byl „SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK“. V každé třídě se tak na chvíli zastavil čas. Zapomněli jsme na všední starosti. Atmosféra byla uvolněná, obohacená o výborné moučníky od kuchařinek.

I to se odrazilo na velmi vydařených výtvorech, které si děti pyšně odnášely domů. Prožili jsme společně příjemné odpoledne.

Dny se krátí, ale práce postupně přibývá … Vánoce totiž lehounce našlapují za dveřmi … A tak přejeme všem maminkám  hodně sil v následujícím předvánočním čase.

 

Kolektiv učitelek z MŠ Sídlištní

 

dav

dav

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Říjen v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 11. 2018

V říjnu jsme si v MŠ Bělíkova užili spoustu legrace.


(Celý článek)

Říjen v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 11. 2018

Je začátek  října. Sluníčko ještě vydatně hřeje a paprsky nás šimrají do tváře.


(Celý článek)

Říjen v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 26. 10. 2018

Výprava za dary naší přírody

 Nastupujeme. Výpravčí zvedl „plácačku.“ Zelená! Vyjíždíme…..Vláček se pomalu rozjel. Děti se uvelebily do sedadel a některé z nich se hned chlubily spolucestujícím, kam se celá třída „Ježečků“ vypravila. „Jedeme na výstavu jablíček do Stráže nad Nisou,“ vysvětluje malá  Evička staré paní, vedle které sedí. Do oken ujíždějícího vláčku  na děti mává podzim svou zlatou barvou bučin Oldřichovského sedla. Než se však tou krásou stačíme nabažit, vystupujeme.

Zahrádkáři ze Stráže každoročně pořádají regionální výstavu ovoce a zeleniny, hub a dalších svých výpěstků, kterou naše MŠ Jiráskova již tradičně navštěvuje. Hned u dveří nás vítají dva starší zahrádkáři s talířem plným nakrájených voňavých sladkých jablíček. Jen se po nich zaprášilo. Pak už děti objevují a obdivují různé druhy jablek, švestek, červených hrušek, ořechů, barevných fazolí, tykví, dýní a další druhy ovoce a zeleniny, které vidí poprvé v životě. Jsou to dary naší přírody, o které se zahrádkáři celý rok starají. Na dalším stole jsou vystavené jedlé i nejedlé houby. Děti
s nadšením některé poznávají a hned vypráví, kdy byly na houbách ony a co našly.

Ještě ochutnávka jablíčkového moštu a několika druhů bylinkových čajů…“.Mňam, ten mi dělá babička,“ hlásí hned Jiřík a dodává, že je z květu lípy. Chutná nám i meduňkový, mátový, šípkový, ale i dokonce kopřivový….

Po prohlídce a ochutnávce mají paní zahrádkářky připravené medové perníčky, které si děti mohou samy ozdobit sněhově bílou cukrovou polevou. Perníky však záhy mizí v dětských pusinkách. No, a pak už jen batůžky nasadit na záda a tradá rychle na nádraží, aby nám vláček neujel…..

Neujel nám ani na další výlet do Hejnic, kam jezdíme na návštěvu do ekologického střediska „Střevlík“. Tentokrát jsme se zapojili do zajímavého a poutavého dvouhodinového programu „Teče voda, teče.“

A jak se zpívá v jedné naší oblíbené písničce…říjen ví jen něco málo, o tom , co se v létě stalo…i my jsme vyrazili na rozloučení s létem a uvítali jsme společně s dětmi podzim krásným výšlapem na frýdlantskou rozhlednu. Po cestě jsme plnili kvízové, tématické a smyslové úkoly.

A protože nám počasí stále dopřávalo, vypravili jsme oslavit Den stromů na vzdálený konec Větrova, navštívili jsme i zámecký park a okoukli zámecký rybník, ve kterém se našel poklad. Děti se zpět do školky také vracely s poklady. Kapsičky byly plné kaštanů, barevných listů, různých druhů šišek a žaludů…Ty jsme pak s dalšími přírodninami využili hned další týden na společném zahradním odpoledním Tvoření dětí a rodičů.

Za MŠ Jiráskovu napsala J. Ježková

 

 

MŠ Sídlištní oslavila 40. narozeniny

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2018

V sobotu 13. října 2018 oslavila mateřská škola Sídlištní 40 let od svého otevření.  Celé školce přeji do dalších let hodně spokojených dětí a rodičů, všem kolegyním bych rád popřál hodně elánu a pracovních a životních úspěchů  a moc děkuji za výbornou přípravu oslavy a vytvoření příjemné atmosféry!  Více se o celém  slavnostním dnu  dočtete v článku paní učitelky Mirky Balášové.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 


(Celý článek)

Děti z MŠ Sídlištní na návštěvě u zahrádkářů

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 10. 2018

Stalo se již tradicí, že se naši předškoláčci setkávají s frýdlantskými zahrádkáři. Pravidelně jsme zváni  na prohlídku zahrádkářské kolonie a na příjemné posezení . Ani letošní podzim tomu nebylo jinak.


(Celý článek)

Září v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 10. 2018

Skončily letní prázdniny a hurá do školky. S velkým napětím jsme očekávali příchod rodičů s novými malými dětmi. Byla to jejich velká premiéra. Občas ukápla nějaká slzička. Paní učitelky je ale vítaly s  úsměvem na tváři. Právě hezké přivítání, náruč paní učitelky a  nové hračky  slzičky rychle rozehnaly. Druhý týden v září se na naší školce konaly třídní schůzky pro rodiče, na které přijal pozvání i nový ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Mgr. Bc. Petr Kozlovský. Představil  rodičům  svou vizí –  vzájemná spolupráce, otevřená komunikace s rodiči i  širokou veřejností a poskytování kvalitního a smysluplného vzdělávání. Pak vedoucí MŠ seznámila rodiče  s bezpečnostním opatřením,  režimem v MŠ, akcemi a dalšími  aktivitami …

Naše školka spolupracuje se ZŠ Husova. Opět mají děti možnost navštěvovat  jednou týdně tělocvičnu. Vždy jsou nadšené. Tentokráte se do tělocvičny po prázdninách podívala jako první třída „opiček“.Mezi oblíbené patří také akce „Den s IZS“. Děti mají možnost se seznámit s vybavením a činností všech složek. Nejenom kluky zajímala policejní, hasičská, vojenská a záchranářská auta. Předškoláci z třídy „slůňátek“ se vypravili autobusem do ekologického centra „Střevlík“ v Hejnicích. Téma programu bylo „ Za včelím domečkem“. Děti zde poznávaly život včeliček, objevovaly význam včel pro přírodu a seznámily se i s prací pana včelaře. Sladkou tečkou byla ochutnávka medu. Třetí týden v měsíci byla pro děti MŠ a ZŠ připravena „ukázka dravců“. Zkušení ornitologové udělali dětem přednášku o dravém ptactvu. Děti byly velmi pozorné. Na závěr předvedli i ukázku krmení ptactva a to se dětem líbilo ze všeho nejvíce. Září  uteklo jako voda. Před námi je říjen, ve kterém nás čekají další aktivity – návštěva kina, fotografování, za dětmi přijede do školky divadýlko Matýsek a také nás čekají podzimní prázdniny.

Kolektiv MŠ Sídlištní

 

dav

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.