Květen v naší školce

Květen v naší školce

Mgr. Věra Dunajčíková, 31. 5. 2018

Začátkem měsíce května jsme pozvali paní fotografku, aby nás vyfotila na společné foto. Někdo se usmíval, někdo škaredil, ale nakonec vše dobře dopadlo a děti si odnášely domů krásnou fotografii na památku.
(Celý článek)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Mgr. Věra Dunajčíková, 24. 5. 2018

MŠ Bělíkova

MŠ Jiráskova

MŠ Sídliště

Březnové střípky z mateřské školy Sídlištní

Březnové střípky z mateřské školy Sídlištní

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 4. 2018

       Na příchod jara se děti ve školce vždy těší. Nejvíce ale na sluníčko a na to, že budou moci trávit více času venku. Vyzkouší naši novou průlezku, kluci provětrají koloběžky, odrážedla a holčičky kočárky s panenkami.


(Celý článek)

Přípravná třída ve školním roce 2018/2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 23. 3. 2018

Přípravná třída je koncipována od loňského roku, slouží pro děti s odkladem školní docházky! (Dříve zde byly jen děti předškolní a s odkladem, ale  které měly statut „sociálně znevýhodněné“, což dnes neplatí).

Přípravná třída je určena k systematické přípravě dětí s odkladem školní docházky na bezproblémový vstup do školy.
(Celý článek)

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 9. 3. 2018

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2018 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
(Celý článek)

Zápis do přípravné třídy!!!

Mgr. Věra Dunajčíková, 7. 3. 2018

Přípravná třída – pro koho je určena?

 

  • pro děti, které mají předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
  •  vzdělávání při počtu 10 až 15 dětí nejvíce
  • obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání , jako v mateřské škole
  • probíhá ve škole v době od 8 do 1140 hodin
  • možnost zajištění obědů ve školní jídelně
  • odpolední mimoškolní zajištění: školní družina, zájmové kroužky

 

Zápis do PT 2018-19

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

 

Únor v naší školce – Sídlištní ulice

Mgr. Věra Dunajčíková, 1. 3. 2018

Tento měsíc proběhl tradičně v duchu karnevalů a masopustu. Všichni jsme se těšili na masky, převleky, hostinu, soutěže, tanec a společně strávený prima den. 8. února jsme si karneval užili vevšech třídách, radostné zážitky přetrvávaly ještě dlouho poté.
(Celý článek)

Návštěva myslivce p. Erbana

Mgr. Věra Dunajčíková, 30. 1. 2018

V polovině ledna jsme ve školce čekali neobvyklou návštěvu. Abychom si ten den zkrátili čekání děti rána vystřihovaly obrázky lesních zvířátek z časopisů Myslivost, lepily je a dokreslovaly, aby měly svou „lesní“ nebo „mysliveckou knížku.
(Celý článek)

Leden v naší školce

Mgr. Věra Dunajčíková, 30. 1. 2018

Každé úterý si chodí starší děti protáhnout tělíčka do tělocvičny ZŠ Husova. V lednu měly premiéru i nejmladší děti. To bylo něco! Hned, jak se otevřely dveře tělocvičny, se dětem rozzářila očička radostí. Měly možnost si zahrát různé pohybové hry, válet sudy na žíněnce, přeskakovat překážky….Byly nadšené a moc se jim tam líbilo.
(Celý článek)

Kroužky II. pololetí – rozšířená nabídka

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 16. 1. 2018

Vážení žáci a rodiče,

pokud zvažujete přihlášení na nějaký kroužek od druhého pololetí, je nevyšší čas. Zrovna tak pokud se chcete odhlásit, nezapomeňte podat písemnou odhlášku. Připravili jsme pro vás nový Dramatický kroužek a rozšířili pro velký zájem kroužek „Malí šikulové“ a „Konstrukce a robotika“ o další termíny, více naleznete níže. Volná místa jsou také na kroužku „Country tance“ a „Atletika“.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.