Březnové střípky z mateřské školy Sídlištní

Březnové střípky z mateřské školy Sídlištní

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 4. 2018

       Na příchod jara se děti ve školce vždy těší. Nejvíce ale na sluníčko a na to, že budou moci trávit více času venku. Vyzkouší naši novou průlezku, kluci provětrají koloběžky, odrážedla a holčičky kočárky s panenkami.


(Celý článek)

Přípravná třída ve školním roce 2018/2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 23. 3. 2018

Přípravná třída je koncipována od loňského roku, slouží pro děti s odkladem školní docházky! (Dříve zde byly jen děti předškolní a s odkladem, ale  které měly statut „sociálně znevýhodněné“, což dnes neplatí).

Přípravná třída je určena k systematické přípravě dětí s odkladem školní docházky na bezproblémový vstup do školy.
(Celý článek)

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 9. 3. 2018

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2018 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
(Celý článek)

Zápis do přípravné třídy!!!

Mgr. Věra Dunajčíková, 7. 3. 2018

Přípravná třída – pro koho je určena?

 

  • pro děti, které mají předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
  •  vzdělávání při počtu 10 až 15 dětí nejvíce
  • obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání , jako v mateřské škole
  • probíhá ve škole v době od 8 do 1140 hodin
  • možnost zajištění obědů ve školní jídelně
  • odpolední mimoškolní zajištění: školní družina, zájmové kroužky

 

Zápis do PT 2018-19

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

 

Únor v naší školce – Sídlištní ulice

Mgr. Věra Dunajčíková, 1. 3. 2018

Tento měsíc proběhl tradičně v duchu karnevalů a masopustu. Všichni jsme se těšili na masky, převleky, hostinu, soutěže, tanec a společně strávený prima den. 8. února jsme si karneval užili vevšech třídách, radostné zážitky přetrvávaly ještě dlouho poté.
(Celý článek)

Návštěva myslivce p. Erbana

Mgr. Věra Dunajčíková, 30. 1. 2018

V polovině ledna jsme ve školce čekali neobvyklou návštěvu. Abychom si ten den zkrátili čekání děti rána vystřihovaly obrázky lesních zvířátek z časopisů Myslivost, lepily je a dokreslovaly, aby měly svou „lesní“ nebo „mysliveckou knížku.
(Celý článek)

Leden v naší školce

Mgr. Věra Dunajčíková, 30. 1. 2018

Každé úterý si chodí starší děti protáhnout tělíčka do tělocvičny ZŠ Husova. V lednu měly premiéru i nejmladší děti. To bylo něco! Hned, jak se otevřely dveře tělocvičny, se dětem rozzářila očička radostí. Měly možnost si zahrát různé pohybové hry, válet sudy na žíněnce, přeskakovat překážky….Byly nadšené a moc se jim tam líbilo.
(Celý článek)

Kroužky II. pololetí – rozšířená nabídka

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 16. 1. 2018

Vážení žáci a rodiče,

pokud zvažujete přihlášení na nějaký kroužek od druhého pololetí, je nevyšší čas. Zrovna tak pokud se chcete odhlásit, nezapomeňte podat písemnou odhlášku. Připravili jsme pro vás nový Dramatický kroužek a rozšířili pro velký zájem kroužek „Malí šikulové“ a „Konstrukce a robotika“ o další termíny, více naleznete níže. Volná místa jsou také na kroužku „Country tance“ a „Atletika“.
(Celý článek)

Vánoční tvoření

Vánoční tvoření

Mgr. Věra Dunajčíková, 31. 12. 2017

Ani jsme se nenadáli a blíží se k nám Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.

Vánoční atmosféra na nás začíná dýchat z obchodů, za okny domovů, ze zahrad a na náměstí již stojí krásný velký smrk, připravený na rozsvěcení na první adventní neděli.

Ani v naší mateřské škole nezůstáváme pozadu, ve čtvrtek si rodiče s dětmi vyráběli adventní věnečky. Děti si pro rodiče vybíraly ozdůbky a svíčky a s nadšením přihlížely, jak rodičům „roste“ pod rukama. Předvánoční pohodu doladila vánoční hudba a děti a rodiče si odpoledne opravdu užili. Nevěříte? Vše jsme nafotili, náhlédněte do fotogalerie.

Za MŠ Jiráskovu M.Bínová.

 

Prosinec v naší školce

Mgr. Věra Dunajčíková, 31. 12. 2017

V prosinci zrajou hvězdy zlatý…... ano a všichni se už těší na Vánoce, jenže ještě předtím k nám do školky přišel Mikuláš s andělem na besídku do třídy „Ptáčátek“a děti rodičům i Mikulášovi s andělem předvedly co vše se už naučily. Za vystoupení děti čekala sladká odměna od Mikuláše a pohlazení od anděla. Na besídku do třídy „Ježků“ si Mikuláš s andělem přivedli sebou i čerta, vystoupení se dětem opravdu povedlo. A i když čert o některých prohřešcích dětí věděl, děti slíbily, že se polepší, také je čekala sladká odměna od Mikuláše, pohlazení od anděla, čert si jen tak stranou žbrblal. Vánoce se kvapem blíží a tak jsme nezapomněli s dětmi také navštívit Betlém, děti se nemohly vynadívat na pohybující se figurky a stále objevovali další a další, cestou nazpět si ještě vyprávěly co vše viděly. Čekal je na zahradě napadaný sníh, tak se ještě pěkně vyřádily. Také postavily sněhuláka a huhuláka. A už je tady „vánoční besídka“, v každé třídě stojí nazdobený stromek a když zazvonil zvonek, děti pod stromkem objevily dárky a tak si dopoledne pohrály s novými hračkami, nechybělo ani pohoštění s cukrovíčkem, které si děti přinesly.

Přejeme všem „Šťastně a veselé Vánoce“.

Jana Burgrová, vedoucí učitelka

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.