MŠ Sídlištní oslavila 40. narozeniny

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2018

V sobotu 13. října 2018 oslavila mateřská škola Sídlištní 40 let od svého otevření.  Celé školce přeji do dalších let hodně spokojených dětí a rodičů, všem kolegyním bych rád popřál hodně elánu a pracovních a životních úspěchů  a moc děkuji za výbornou přípravu oslavy a vytvoření příjemné atmosféry!  Více se o celém  slavnostním dnu  dočtete v článku paní učitelky Mirky Balášové.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 


(Celý článek)

Děti z MŠ Sídlištní na návštěvě u zahrádkářů

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 10. 2018

Stalo se již tradicí, že se naši předškoláčci setkávají s frýdlantskými zahrádkáři. Pravidelně jsme zváni  na prohlídku zahrádkářské kolonie a na příjemné posezení . Ani letošní podzim tomu nebylo jinak.


(Celý článek)

Září v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 10. 2018

Skončily letní prázdniny a hurá do školky. S velkým napětím jsme očekávali příchod rodičů s novými malými dětmi. Byla to jejich velká premiéra. Občas ukápla nějaká slzička. Paní učitelky je ale vítaly s  úsměvem na tváři. Právě hezké přivítání, náruč paní učitelky a  nové hračky  slzičky rychle rozehnaly. Druhý týden v září se na naší školce konaly třídní schůzky pro rodiče, na které přijal pozvání i nový ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Mgr. Bc. Petr Kozlovský. Představil  rodičům  svou vizí –  vzájemná spolupráce, otevřená komunikace s rodiči i  širokou veřejností a poskytování kvalitního a smysluplného vzdělávání. Pak vedoucí MŠ seznámila rodiče  s bezpečnostním opatřením,  režimem v MŠ, akcemi a dalšími  aktivitami …

Naše školka spolupracuje se ZŠ Husova. Opět mají děti možnost navštěvovat  jednou týdně tělocvičnu. Vždy jsou nadšené. Tentokráte se do tělocvičny po prázdninách podívala jako první třída „opiček“.Mezi oblíbené patří také akce „Den s IZS“. Děti mají možnost se seznámit s vybavením a činností všech složek. Nejenom kluky zajímala policejní, hasičská, vojenská a záchranářská auta. Předškoláci z třídy „slůňátek“ se vypravili autobusem do ekologického centra „Střevlík“ v Hejnicích. Téma programu bylo „ Za včelím domečkem“. Děti zde poznávaly život včeliček, objevovaly význam včel pro přírodu a seznámily se i s prací pana včelaře. Sladkou tečkou byla ochutnávka medu. Třetí týden v měsíci byla pro děti MŠ a ZŠ připravena „ukázka dravců“. Zkušení ornitologové udělali dětem přednášku o dravém ptactvu. Děti byly velmi pozorné. Na závěr předvedli i ukázku krmení ptactva a to se dětem líbilo ze všeho nejvíce. Září  uteklo jako voda. Před námi je říjen, ve kterém nás čekají další aktivity – návštěva kina, fotografování, za dětmi přijede do školky divadýlko Matýsek a také nás čekají podzimní prázdniny.

Kolektiv MŠ Sídlištní

 

dav

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Září v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 9. 2018

Září ťuká na vrátka, připravte se děťátka, otevřou se dveře školky, vítáme vás, kluci, holky“….,
a tak jsme se ve školce po prázdninách zase sešli.

Samozřejmě nastoupily i nové děti a neobešlo se to bez slziček. Hned od začátku jsme tu týden měli tři praktikantky, které si s dětmi hrály a povídaly. Příjemným překvapením pro děti byl páteční koncert jedné z nich. Eliška (bývalá žákyně naší školky), jim zahrála na kytaru, ukulele a saxofon, děti si s ní společně zazpívaly.

Akce IZS proběhla na náměstí v pátek 14.září, děti si mohly prohlédnout vybavení aut policie, hasičů, vojáků, záchranky. Také se podívaly na ukázku, jak zloděje zadrží policie s pomocí psa, uhašení požáru. Vyzkoušely si své znalosti o silničním provoze a bezpečné jízdě na kole. Dětem se moc líbila policejní motorka. Akce se vydařila a děti si domů odnesly policejní omalovánku a reflexní pásek na ruku a spoustu dojmů a poznatků.

„ Podzim klepe na vrátka, léto balí fidlátka“, ani se tomu nechce věřit, protože počasí je stále letní, ale co naplat – září se nám pomaličku překulilo a nás čekalo ve čtvrtek 20. 9. rozloučení s létem.

„Léto“ nám po paní učitelce Michale poslalo dopis na rozloučenou a mapu k pokladu spolu s úkoly, které máme splnit. Poznávali jsme ovoce, barvy, zazpívali si písničku o létu, vytleskávali slova a také jsme si protáhli tělíčka. A hurá za pokladem: prošli jsme sluneční bránou, pak přes lávku lesíkem a už jsme byli u sladkého pokladu – sušená jablíčka, rozinky…. Tak vítej, podzime!

A hned den poté v pátek 21.9. děti z třídy Ježků na fotbalovém stadionu zhlédly předvedení malých a velkých dravců například: orel, káně, luňák, sup, sovy, sovičky, výr, ostříž, raroh velký, poštolky… Sokolníci předvedli dravce i při lovu na pohyblivé cíle. Děti byly nadšené, dozvěděly se spoustu zajímavostí ze života dravých ptáků, prostě dopoledne se vydařilo. A upozornění: nepořizujte si domů orla, dožívá se až 70 let.

Máme ještě připravené podzimní tvořivé odpoledne pro rodiče a děti a to ve čtvrtek 27. 9., kdy budeme navlékat přírodniny a moc se těšíme.

Za MŠ Jiráskovu napsala J. Burgrová

MŠ Sídlištní oslaví 40 let od svého otevření!

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 8. 2018

Vážení přátelé,

kolektiv MŠ Sídlištní zve všechny současné i bývalé žáky a zaměstnance, vážené rodiče a přátele školky na setkání u příležitosti oslav 40. výročí otevření naší mateřské školy, které se uskuteční v sobotu 13. října 2018 od 9.00 do 15.30 hodin v budově MŠ Sídlištní.


(Celý článek)

Květen v naší školce

Květen v naší školce

Mgr. Věra Dunajčíková, 31. 5. 2018

Začátkem měsíce května jsme pozvali paní fotografku, aby nás vyfotila na společné foto. Někdo se usmíval, někdo škaredil, ale nakonec vše dobře dopadlo a děti si odnášely domů krásnou fotografii na památku.
(Celý článek)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Mgr. Věra Dunajčíková, 24. 5. 2018

MŠ Bělíkova

MŠ Jiráskova

MŠ Sídliště

Březnové střípky z mateřské školy Sídlištní

Březnové střípky z mateřské školy Sídlištní

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 4. 2018

       Na příchod jara se děti ve školce vždy těší. Nejvíce ale na sluníčko a na to, že budou moci trávit více času venku. Vyzkouší naši novou průlezku, kluci provětrají koloběžky, odrážedla a holčičky kočárky s panenkami.


(Celý článek)

Přípravná třída ve školním roce 2018/2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 23. 3. 2018

Přípravná třída je koncipována od loňského roku, slouží pro děti s odkladem školní docházky! (Dříve zde byly jen děti předškolní a s odkladem, ale  které měly statut „sociálně znevýhodněné“, což dnes neplatí).

Přípravná třída je určena k systematické přípravě dětí s odkladem školní docházky na bezproblémový vstup do školy.
(Celý článek)

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 9. 3. 2018

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2018 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.