Vernisáž výstavy „Rodino vyprávěj“

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 4. 2019

V úterý 2. 4. 2019 v 15 hodin odstartovala svou vernisáží výstava „Rodino, vyprávěj!“ aneb 100 let Československa v naší škole – výstava, která by nevznikla bez obrovské součinnosti a ochoty žáků naší školy a jejich rodičů.


(Celý článek)

Přátelské setkání s bývalými zaměstnanci naší školy

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 4. 2019

V úterý 9. 4. 2019 se ve frýdlantské Besedě sešlo více jak šedesát bývalých zaměstnanců naší školy, ať už učitelů základních škol, mateřských školek a umělecké školy, tak i provozních zaměstnanců všech budov.


(Celý článek)

Česko-německé setkání ve Frýdlantu

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 4. 2019

Ve středu 10. 4. se němčináři naší 7.E setkali se svými vrstevníky z partnerské žitavské školy An der Weinau při společném česko – německém projektovém vyučování. Skvělé zázemí nám opět poskytl DDM a k němčině s češtinou jsme po loňské výborné zkušenosti přibrali i angličtinu.


(Celý článek)

Noc s Andersenem v ZŠ Purkyňova

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 4. 2019

V pátek 29. 4. 2019 nás na ZŠ Purkyňova čekala již 4. Noc s Andersenem. Moc jsme se na ni všichni těšili, protože to je jedna z mála možností, kdy můžeme nocovat společně ve své třídě i se svou paní učitelkou.


(Celý článek)

Vítání jara ve 4.B

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 4. 2019

Předposlední týden v březnu byl pro 4. B plný zážitků. Ve čtvrtek, na první jarní den se všechny děti těšily na poslední hodinu plaveckého výcviku. Po deseti výukových plaveckých lekcích v loňském roce absolvovali všichni čtvrťáci  dalších 10 hodin, kde si zdokonalili hlavně plavecký styl prsa a letos přibyly další plavecké styly, kraul a znak. Děti se ale vždy nejvíce těšily na skákání šipek a závěrečný pobyt ve vířivce. Všechny děti zvládly uplavat 100m, kde si vystřídaly naučené plavecké styly a získaly svoje mokré vysvědčení.

Hned druhý den v pátek, jsme se vypravili do Bílého Potoka do Jizerskohorského technického muzea, kam nás pozvala a také provázela naše paní asistentka Míša Šerclová. Prohlídka začala u starých hodin tzv. „píchaček“, kde si všichni děti odpíchly příchod i odchod do areálu, tak jako se to dříve dělávalo v továrnách. No a pak už jsme chodili a obdivovali velké parní kotle, podtlakovou komoru pro výcvik pilotů, obrněný transportér, jednomotorové letadlo tzv. Čmelák, šicí stroje značky Lada, Minerva a Singer. Největším lákadlem pro všechny byl trenažér pro piloty TL-29 Delfín, ten jsme si vyzkoušeli všichni. Dvě hodiny rychle uběhly, ale krásný slunný den zdaleka pro nás nekončil.

Odpoledne v 17 hod jsme se znovu sešli před školou, neboť se nám konečně splnilo spaní ve škole. Paní učitelka měla pro nás překvapení, které jsme si museli v přesmyčkách vyluštit a zjistit tak, kam půjdeme na večerní výpravu. Podle ukrytých slov Albrecht z Valdštejna, Kateřina z Redernů a Clam – Gallasové jsme vykřikli: „zámek“. Před zámkem nás přivítala paní Pavlíková a řekla nám, že na zámku probíhají poslední přípravy před zahájením sezóny, tak nás provedla pouze zámeckou černou kuchyní a celým nádvořím. Dozvěděli jsme se od ní spoustu informací. Když jsme se loučili, z nenadání zhaslo světlo a to samozřejmě některé děti vylekalo. Kluci hned začali strašit holky, že je to duch Kateřiny, ale při tom se někteří báli víc než holky. My jsme se tak pro letošní sezónu stali prvními návštěvníky.

No a pak už jsme uháněli zpátky do školy, protože nás čekali různé hry, vybíjená, ale hlavně spaní v naši nově zrekonstruované tělocvičně. Moc jsme si to užili a už se těšíme na další společné zážitky a hlavně na školu v přírodě v Kořenově, která nás čeká druhý týden v květnu.

zapsala Mgr. Milada Procházková

 

Noc s Andersenem 2019 na ZŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 4. 2019

Ve Frýdlantu se k Noci s Andersenem připojila všechna tři pracoviště základní školy. V naší škole ZŠ Bělíkova jsme letos nocovali s knížkami již počtrnácté. Tady se sešlo 41 dětí z 2.A, 4.A, 7.A a 9.A a z kvarty frýdlantského gymnázia. Velké děti přišly hlavně na pomoc paní učitelkám. Jsou to naši bývalí žáci a žákyně, kteří Noc s Andersenem ve škole zažili již několikrát a nechtěli si ji nechat ujít ani letos.

Již tradičně jsme Noc s Andersenem zahajovali u „Pohádkovníku“ před vchodem do školy, který jsme vyzdobili mašličkami a novou visačkou s letošním „Nocovním“ pohledem k 70. výročí nakladatelství Albatros. U Pohádkovníku jsme se sešli i s rodiči spáčů, abychom si připomněli, co je Noc s Andersenem, a aby se děti dozvěděly, co je dneska večer čeká. Letos jsme si pro děti přichystaly zážitkovou hru „Po stopách H. Ch. Andersena“. Také jsme tentokrát spojily síly s paní knihovnicí (Městskou knihovnu máme přímo v budově školy), která pro spáče připravila interaktivní seznámení s knížkami o vynálezci Alvovi a hlavně tajemnou stezku odvahy na půdu nad knihovnou. Rozpustilý knihovnický skřítek Knihomol tam totiž poschovával knížky z knihovny, a tak je děti musely najít.

Při zážitkové hře se děti na 9 stanovištích dozvěděly a na vlastní kůži vyzkoušely něco ze života a z pohádek světoznámého pohádkáře. Jako Andersenova maminka, která pracovala jako pradlena, musely posbírat a složit prádlo, jako Andersenův tatínek – švec zase navlékaly a zavazovaly kožené tkaničky do vysokých kožených bot, a jako malý Andersen vytvářely loutky do loutkového divadla. A jaké pohádky děti prožily na vlastní kůži?  Vyzkoušely si například, jak malou mořskou vílu bolel každý pozemský krok při chůzi po „bolavém“ chodníčku, zapalovaly sirky jako Děvčátko se sirkami, jen po hmatu počítaly hrášky, i když na zkoušku pravosti princezny by jim stačil jen jeden, vypravovaly pohádku o neviditelných šatech hloupého císaře… Na závěr si připomněly podobu H. Ch. Andersena složením jeho podobizny s rozstříhaných dílků.

Po noční tajuplné cestě na půdu za schovanými knížkami, po vypravování o přečtených knížkách a večerníčku – animované pohádce Císařovy nové šaty, se ze spacáků ještě chvilku ozývalo brebentění, které však postupně utichalo, až už bylo slyšet jen pravidelné oddechování.  Za víčky se spáčům určitě honily postavy Andersenových pohádek, ale i zážitky s kamarády, se kterými trávili tu nejpohádkovější noc…

 

Za děti a paní učitelky Mgr. Anna Chvojková

 

Pozvánka na výstavu „Rodino vyprávěj“

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 3. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu u příležitosti výročí 100 let Československa „RODINO VYPRÁVĚJ“.


(Celý článek)

Velikonoční výlet

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 27. 3. 2019

Naše škola pořádá ve spolupráci s mysliveckým kroužkem pro děti naší školy ve čtvrtek 18. 4. o velikonočních prázdninách výlet do loveckého zámku Ohrada a zároveň do ZOO Hluboká nad Vltavou včetně vzdělávacího programu.

Výlet je pro děti naší školy zdarma (70% nákladů hrazeno z dotačního programu Libereckého kraje – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství). Kapesné dle uvážení rodičů.

Odjezd je v 7:00  z autobusového nádraží Frýdlant a předpokládaný návrat v 19:00 opět na autobusové nádraží Frýdlant.

Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři DDM nebo stáhnout zde. Přihlášky odevzdávejte do kanceláře DDM nejpozději do 15. 4. 2019.

 

 

Provoz ŠD o velikonočních prázdninách

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 27. 3. 2019

O velikonočních prázdninách ve čtvrtek 18. 4. 2019 bude podle zájmu otevřena ŠD při ZŠ Husova od 7:30 – 16:00. Družina bude v provozu při minimálním počtu 12 přihlášených žáků. Přihlášky lze vyzvednout a odevzdat ve všech družinách školy do 12. 4. 2019 nebo stáhnout zde.

Vynášení Moreny

Mgr. Petr Kozlovský, 27. 3. 2019

Ve středu 20. března 2019 se žáci 1. B a 2. A připojili k tradiční akci MŠ Jiráskova, a společně se svými předškolními kamarády vynesli z města zimu.


(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.