Na základní škole začal fungovat žákovský parlament

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 10. 2019

Od října 2019 má naše škola tři samostatné žákovské parlamenty.


(Celý článek)

SRPŠ uspořádal i letos pro děti Drakiádu

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2019

Spolek rodičů a přátel školy ve Frýdlantu v neděli dne 13.10. 2019 uspořádal drakiádu pro děti a jejich rodiče.


(Celý článek)

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 10. 2019

Milí žáci, vážení rodiče,

pod níže uvedenými odkazy naleznete důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021. Se svými dotazy se můžete obrátit také na výchovného poradce Mgr. Renátu Hošovou (pracoviště ZŠ Husova) nebo Ing. Jaroslava Prášila (pracoviště ZŠ Purkyňova).

Stručný průvodce přijímacím řízením

Průvodce přijímacím řízením – schéma

Termíny přijímacího řízení

 

Ing. Jaroslav Prášil

výchovný poradce

Provoz ŠD o podzimních prázdninách a ředitelském volnu

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 3. 10. 2019

O podzimních prázdninách 29. 10. a 30. 10. 2019 nabízí školní družina pro žáky zapsané ve školní družině:

Výlet do Lunaparku v Liberci v úterý 29. 10. 2019

Cena: 250,- Kč (cena zahrnuje dopravu autobusem + vstupné).

Přihlášky lze odevzdat s poplatkem v ŠD DDM od 7. 10. do 18. 10. 2019 u p. Luskové.

Odjezd z Frýdlantu: 9:00 a návrat v 15:30 autobusové nádraží.

S sebou: svačinu, pití, dobrou náladu, kapesné dle uvážení rodičů, kopii kartičky pojišťovny.

Pro více informací kontaktujte paní Hanu Luskovou – organizátora: na e-mail: ddm@zsazusfrydlant.cz nebo tel.: 482 312 270.

Podzimní družinu v úterý a středu 29. 10. a 30. 10. 2019 v ŠD DDM,

Družina bude otevřena při min. počtu 12 žáků.

Cena: 35,- Kč (oběd), přihlášky lze odevzdat s poplatkem ve všech ŠD od 7. 10. do 18. 10. 2019.

Žáka lze odhlásit nejpozději do 24. 10. do 11:00.

podzimní prázdniny 2019 přihláška

Provoz školní družiny o ředitelském volnu 31. 10. a 1. 11. 2019

Školní družina bude v provozu o ředitelském volnu pro žáky 1. stupně naší školy. Přihlášky lze odevzdat třídní učitelce do pondělí 21. 10. 2019. Žáka lze odhlásit nejpozději do 25. 10. do 11:00 na emailu ddm@zsazusfrydlant.cz.

Oběd je automaticky odhlášen, přihlášení žáci zaplatí 35,-/os poplatek za oběd, který škola hromadně objedná ve školní jídelně, v den příchodu do školní družiny.

Školní družina bude v provozu pouze při minimálním počtu 12 žáků.

V provozu bude pracoviště školní družiny při DDM takto:

  • pro žáky docházející do školní družiny                   6:00 – 16:00
  • pro ostatní žáky                                                                 7:40 – 12:00

Vyhlášení ředitelského volna – 31. 10. a 1. 11. 2019

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 9. 2019


(Celý článek)

Pozvánka na Drakiádu 2019

Mgr. Petr Kozlovský, 25. 9. 2019

Milí žáci, vážení rodiče,

SRPŠ ve Frýdlantě pořádá drakiádu pro všechny děti Základní školy ve Frýdlantě.


(Celý článek)

Pozvánka na akci „PO STOPÁCH ŠKOL VE FRÝDLANTĚ“ – sobota 19. 10. 2019

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 9. 2019


(Celý článek)

Pojeďte s námi na Svatohubertské slavnosti v hospitálu Kuks

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 23. 9. 2019

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant pořádá ve spolupráci s mysliveckým kroužkem pro děti naší školy výlet na Svatohubertské slavnosti v hospitálu Kuks.

Výlet je pro děti naší školy zdarma!(70% nákladů hrazeno z dotačního programu Libereckého kraje – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství)

Kdy: sobota 5. 10. 2019

Odjezd: v 7:30  autobusové nádraží Frýdlant

Návrat: v 16:30 autobusové nádraží Frýdlant

Program: Juniorská soutěž ve vábení, „S Hubertem do lesa“ – dětská soutěž, ukázky sokolnictví, loveckých psů. Uvidíme Trubače a sbor Řádu svatého Huberta, Laserovou 4D lukostřelbu, je zde kontaktní ZOO koutek. Zvěřinové hody po celý den.

Přihláška ke stažení

Naše škola si připomíná 100 let od založení první české školy ve Frýdlantu

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 9. 2019

V těchto dnech si připomínáme 100 let od zřízení prvních dvou tříd české obecné školy (tehdy ještě v prostorách německé měšťanky, dnes OP ZŠ Husova) ve Frýdlantu.


(Celý článek)

První místo v soutěži NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠKOLA

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 9. 2019

Naše základní škola, která se zapojila se dvěma třídami (4.E  a 6.E) do fotografické soutěže Nejkrásnější škola, skončila ve velmi napínavém hlasování veřejnosti na prvním místě a získává tak poukaz na nákup učebních pomůcek NovaDida v hodnotě 10 000,- Kč.


(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.