Přípravná třída od 1. září 2017 s novými podmínkami!

14th Únor 2017

Od nového školního roku budou pro přijímání do přípravné třídy platit nová pravidla. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky budou povinně navštěvovat mateřskou školu (dříve tyto  děti ze sociálně znevýhodněného prostředí měly možnost navštěvovat přípravnou třídu!).

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.