Přijatí žáci do školní družiny šk. rok 2019/20

26th Červen 2019

Do školní družiny pro školní rok 2019/20 jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu, viz. seznam reg. čísel níže.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.